Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 16. marts 2014

Merete bød velkommen til de få fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Lone Nielsen blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

 

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen:

Merete fremlagde bestyrelsens beretning, der dækker perioden fra sidste generalforsamling til i dag:
Ved generalforsamlingen i marts 2013 blev der valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter.


I det forløbne år har vi holdt i alt 4 møder. Ikke mindst har vi arbejdet med at udvikle arrangementer og aktiviteter – hvor nogle af resultaterne viser sig i det kommende år, med bl.a. arrangementet ”Forskerne Fortæller” i april, samt en workshop og efterfølgende koncert og fest med Cape Breton-musik i maj.


Det er generelt lykkedes at få årets arrangementer til at hvile i sig selv økonomisk, ved hjælp af udefrakommende støtte samt opmærksomhed omkring størrelsen på brugerbetaling. Koncerten med ”The Dissings” blev støttet af lokale sponsorer, Altan DK og Mølbro.


Arbejdet med Benny-hjemmesiden er så godt som færdiggjort, og resultatet bliver som bekendt præsenteret i eftermiddag !


Siden sidste generalforsamling har der været afholdt følgende arrangementer:


• Først og fremmest har Harmonikagruppen haft 25 års jubilæum. Dette blev afviklet over en hel weekend i september, og Helga vil fortælle meget mere om dette.
• Kenneth og Dorte i Vinstrup har lagt hus til Åbent Balladeforløb cirka en gang om måneden.
• Åbent balladeforløb hos Kristian og Lone i Søborg
• Koncert med The Dissings
• 2 Børne-Ungeballadeweekend’er, hhv. forår og efterår.
• Sommerdage med harmonika
• Jævndøgnsfest forår hos Søren og Brigitte i Humlebæk (flyttet på grund af vejret) og i republikken i efteråret
• Balladeseminar i januar.
• 5 baller for de unge på 60
• 2 gange harmonika med spisning og 1 Åbent Hus med harmonika.
• En aften med gårdsangermusik


Bestyrelsen takker arbejdsgrupperne for det store arbejde med at arrangere og afholde alle disse arrangementer, som ikke ville kunne foregå uden en stor indsats fra medlemmerne – og ikke mindst tak til Jørgen og Helle, som altid sørger for, at skolen er klar til at lægge hus til.
Jeg vil nu give ordet til arbejdsgrupperne og bede dem om selv at fortælle om de arrangementer, der har været, samt hvad de ellers har arbejdet med i året der gik:
Herefter kom de forskellige arbejdsgrupper med indlæg om deres aktiviteter:

 

Benny gruppen:

Eftermiddagen i dag vil handle udelukkende om Benny.
Der er nu som resultat af flere års arbejde af rigtig mange medlemmer blevet lavet en indholdsrig hjemmeside omkring Benny E. Andersen. Hvis man skulle være i besiddelse af supplerende oplysninger er man meget velkommen til at kontakte Benny gruppen.

Svejdal gruppen:

Startet af Per Bille inspireret af billederne i Broby Gl. Skoles stue. Møderne holdes i Republikken. Gruppen har ligget stille i en periode, men fortsætter nu.

Åbent Hus:

Arrangementerne har hvilet i sig selv takket være gratis musikere henholdsvis støtte fra kommunen.

 

Harmonikagruppen:

Det har været et godt år for harmonikagruppen. Vi er nu ca 45 aktive medlemmer fordelt på 3 hold, men bliver der ved med at komme nye medlemmer til, bliver vi nok nødt til at lave et hold mere.

Ved gruppens Åbent Hus betaler alle medlemmer 5 kr, som bruges til kompensation for kørselsomkostninger mm.

Vi har afholdt 5 velbesøgte baller for de unge på 60, og det er ved at være et problem med så mange gæster, da der ikke kan rummes mere end 50, hvis der skal være plades til at man kan danse.

Desuden har vi haft 1 Åbent Hus med gæster, 2 Harmonika med spisning, hvor vores forskellige hold underholder, og 3 sommerdage i uge 29.

Vores store jubilæum i september blev afviklet fredag aften og lørdag fra 11 til 24. Der var ca 100 aktive gæster, og der blev spillet meget forskellig musik, folkemusik, alm. dansemusik fra 50-60-70’erne, gårdsange og meget meget mere. Det var en rigtig flot fest over de 3 dage.

Alt i alt et godt år og en stor tak til Jørgen for den store hjælp, han yder i årets løb.

Aktiviteter i Republikken og jævndøgnsfester:

Sidste års forårs jævndøgnsfest blev holdt i hos Søren og Brigitte i Humlebæk da det var så koldt at multtoilettet i Republikken var frosset til.

Falsterpiben:

Har været rundt på markeder sidste år (jf. omtalen med billeder i Bladet). Nyborg …

Falsterpiben er nu opdelt i 3 undergrupper centreret om henholdsvis Jørgen, Kristian og Kenneth.

Gruppen er meget åben over for alle interesserede i ballader.

Børne/unge-balladegruppen og Åbent Balladeforløb:

Børneunge weekender.

Forårs- og efterårs børneungeballader har været holdt også i det forløbne år med næsten fuldt hus hver gang med ca. 55 deltagere.

Åbenballade forløb i Vindstrup.

Et er nu 13 år siden at det startede, og er for alle.

Kommentarer til formandens beretning:

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet og Budgettet blev godkendt og vedtaget

Bestyrelsen planlægger at udarbejde en vejledning til hvad man som medlem kan gøre, når man vil søge støtte til et arrangement.

Ad 4    Eventuelle forslag

Ingen forslag er modtaget.

Ad 5     Valg af bestyrelse

Ikke på valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

På valg var:

Kristian Nielsen

Poul Høgh Andersen

Thomas Roos

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Thomas Roos

Poul Høgh Andersen

Kristian Nielsen

Suppleanter blev:

Preben Glud Holm

Inge Beck

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisorer blev:

Lone Severinsen

Lene Malmstrøm

Ad 7    Eventuelt:

Der bør gøres opmærksom på tidsfristen 1. marts for betaling af kontingent.

Helga savner et papirsystem, som kan anvendes til kvitteringer til de ældre medlemmer af harmonikagruppen, når de (der ikke har netbank) betaler deres kontingent direkte via hende.

Inge foreslog en eventyrworkshop til efteråret, åben for alle interesserede.

Man drøftede muligheden for udgående folkekulturarbejde med fx ballader i gymnasier o.l.

Tak for god ro og orden ved Jørgen og Merete.

 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017