Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2003

Folkekulturværkstedets generalforsamling, 29. marts 2003

 

Valg af dirigent og referent.
Jørgen From Andersen bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Referent blev Poul Høgh Andersen.

Beretning 2002

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden, Jørgen From Andersen:

2002 har været et overraskende og opmuntrende år med nye spændende tiltag og et stort og givtigt skulderklap.

Nu omtales de grupper og aktiviteter, der er nævnt i regnskabet:

Arbejdsgrupper og projekter

Harmonika Der er 4 hold, som mødes tirsdage og onsdage, eftermiddag og aften. - Omkring 60 aktive spillemænd. - Bal for de unge på 60 3 gange forår og 3 gange efterår - Harmonika med spisning 2 gange - Sommeruge med festmiddag - Åbent hus med gæster 3/2 02 På lørdag fra Gørlev. 3/10 02  Ringsted Harmonikaklub og 2/2 03 Fyrpasserne fra Præstø - samt Julestue 1/12 02.

Sang Der har været Splittergaletræf 22/3 02 og Sommeruge.

Ballader Udgivelse af første ballade CD med Anelise Knudsen. Benny E. Andersen har flere i støbeskeen.

Dans med Inge og Thomas 3 mandage i februar-marts 02 med vestjysk og 16/3 bal med Martin Spillemands orkester. I 2003 2 lørdage med dans spisning og bal 8/2 Trabjerg og 1/3 Ø-musik fra Fanø og Sejerø.

Musik og mad 15/11 2002 med Benny Holst Trio og Bille-Roos-delikatesser

Sommeruge ud over de nævnte en familieuge med Kirsten og Per.

Store tildelinger fra Fonden Folk og Forskere tilfaldt følgende grupper/projekter:

Børneungeballader modtog 15.000 kr. Årets børneballader 1.-2. Juni Tyvene  og 26.-27. Oktober Ravnen. Ved denne lejlighed fandt prisoverrækkelsen sted. Marie og Itys dokumenterer i foto og video.

Fortællehusgruppen modtog 15.000 kr. Der har været 2 gange jævndøgn samt arrangementer for lokale grupper. Muldkathedralen skyder i vejret.

Der brænder en ild – en folkemusikskole for børn i samarbejde mellem Broby Gamle Skole, Cenfo, Skælskør og Folkemusikcentret i Hogager med Sonja Cristie som lærer Man mødtes første lørdag i måneden i Broby/Skælskør/Hogager. Modtog 15.000 kr.

Sangværksted modtog 5.000 kr. Mødes en gang om måneden. Har afholdt 2 åbne arrangementer: 4/1 02 med Yvonne og Kylle med familie – denne aften er udkommet på CD - og 6/3 03 om Ingeborg Munch.

Arbejdsgruppen Gyda og Helle modtog 5.000 kr. Har mødtes på Sejerø og spillet i Hogager og Køge samt spillet til Ø-dans 1/3 03 i Broby.

 

Aktiviteter

Hjemmesiden har fået ny webmaster Poul Høgh og nyt udseende og rummer meddelelser, beretninger, billeder og lydklip fra aktiviteterne og grupperne.

Bladet er kommet 4 gange. Det sidste er lagt ud på nettet og kan ligesom de kommende hentes ned derfra. Man kan komme på en postliste, som sender en mail, når der er et nyt blad, der kan hentes fra hjemmesiden, så vi kan spare udsendelse.

Udgivelser udover ballade-CD’en og Stemningsbilledet fra Sangværkstedsaftenen kan man også rekvirere en CD med godbidder fra Broby Gamle Skole gennem 15 år.

 

Bestyrelse og medlemmer

Bestyrelsen har holdt 2 møder i efteråret 2002 og et møde i foråret 2003

Medlemmer Der er i 2002 kommet 30 nye medlemmer. Der er nu 259 medlemmer heraf 43 par.

 

Supplerende bemærkninger til bestyrelsens beretning
Harmonikagruppen
har 15 års fødselsdag til august. Gruppen har taget navneforandring og kalder sig nu Broby Spillefolk.

Sommeruger. Der er fuld aktivitet og spil til sent hele ugen og torsdag aften er der en afslutningsfest. I forgangne år havde der været flere deltagere end tidligere.

Børneungeballade havde haft et balladeseminar, hvor det var de unge der havde stået for arrangementet, og det havde helt taget pusten fra de voksne deltagere. Der havde været over 60 deltagere til seminaret.

Sangværkstedet har ikke et lokalt grundlag for at lave et sangværksted en gang om måneden, så Itys vil nedtrappe sit engagement i sangværkstedet. Der vil formentlig fremover blive færre, men til gengæld lidt større arrangementer

Fortællehuset. Der havde været byggeaktivitet fra midt i april frem til sommeren, hvor der var pause til efteråret, hvor byggeaktiviteten blev genoptaget, og der har netop nu været en weekend, hvor tagspiret er blevet lavet. Der er blevet givet tilskud fra Sahva fonden og fra den lokale BG bank.

Jævndøgn. Det bliver nu også snart tiden for jubilæum for jævndøgnsaktiviteten.  Det er foregået i snart 10 år, og der er nu så mange interesserede, at der meget hurtigt bliver overtegnet til arrangementerne.

Gyda. Der Gyda og Helle har været ude at spille nogle gange i starten af året, men desværre måtte de holde en pause med at tage ud og spille, da Helle havde haft det uheld at brække sit håndled.

Hjemmeside. Da ikke alle fremmødte havde set den nye hjemmeside, blev der lavet en demonstration ved hjælp af en projektor.

Regnskab og Budget
blev udleveret og gennemgået af kassereren. Efter afklarende spørgsmål blev både regnskabet og budgettet godkendt uden bemærkninger, idet det samtidig blev besluttet at opretholde et uændret medlemskontingent for 2003.

Indkomne forslag

Randi foreslog at de personer, som deltager i aktiviteterne omkring Fortællehuset, kommer til at indgå som en arbejdsgruppe (Gruppen for levende kultur) under Folkekulturværkstedet. Dette blev enstemmigt vedtaget efter en drøftelse af, hvorvidt dette kunne komme til at give Folkekulturværkstedet økonomiske forpligtelser.

Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer
På valg til bestyrelsen var Jørgen From Andersen og Per Bille, som blev genvalgt med klapsalver som bestyrelsesmedlemmer for de næste to år.
Randi stillede op til suppleant. Randi Kjær og Ane Lise Knudsen valgt som suppleanter for det kommende år, medens Lene Malmstrøm og Lone Severinsen blev genvalgt som revisorer.

Eventuelt

Jørgen fortalte om intentionerne med at markere året som et jubilæumsår med flere større arrangementer. Flere muligheder blev drøftet.

Der var forslag om at der blev lavet en hjemmeside med ”hvordan gør man” hvis man som medlem i foreningen vil lave et arrangement.

 

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017