Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 8. marts 2008


Ad 1 Valg af dirigent: Anette

Valg af referent: Preben

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

Ad 2 Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning herunder:

Årets gang i FKV. (bl.a. harmonikagruppen, børneballader, balladeseminar, sommeruger, enkeltarrangementer med bl.a. Zenobia, Kristian Bugge, Ringens 30 års jubilæum og arrangement i anledning af udgivelse af Thybogen).

Jørgen omtalte Cecilies bog med Benny E-sange, og at der produceres en CD til bogen.

Der blev også budt velkommen til Falsterpiben, som nu er en del af FKV.

Jørgen sluttede med at mindes de mennesker, der på en eller anden måde havde haft tilknytning til Broby Gamle Skole og FKV., og som var døde i årets løb.

Kommentarer og indlæg i forbindelse med formandens beretning:

Anette sagde lidt om det annoncerede månedlige åbent hus arrangement hos Kenneth.

Der kan læses om det i bladet og på hjemmesiden.

Per fortalte om øget aktivitet i Republikken og Fortællehuset.

Leif efterlyste overensstemmelse mellem de aktiviteter, der er nævnt på hjemmesiden og de aktiviteter der i virkeligheden finder sted. Jørgen konkluderer, at hjemmesiden skal revideres.

Formandens beretning godkendes med akklamation.

Ad 3 Jørgen redegør for regnskabet, og nævner herunder, at vi pt. er ca. 200 medlemmer. Nogle “glemmer” at betale kontingent og andre giver gavebeløb i forbindelse med kontingentet.

Der gives ikke tilskud mere fra stat og amt.

Revisorernes bemærkninger blev læst op, og de havde ingen problemer med at godkende regnskabet. De få kritiske bemærkninger er taget ad notam. I forlængelse af regnskabet gjorde Jørgen rede for Budget 2008.

Under dette punkt kom man ind på muligheden for at søge penge fra landdistriktpuljerne, og Leif gjorde her opmærksom på, at man skal være helt klar over, hvad man søger penge til. Hvis man ikke er det, er der en risiko for, at andre kommer ind og styrer begivenhederne. I værste fald kan man pålægges at betale pengene
tilbage.

Kontingentets størrelse bibeholdes.

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4 Der var ikke indsendt forslag.
Der opfordres til, at eventuelle forslag indsendes i god tid til bestyrelsen.

Ad 5 Der blev afholdt valg til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse består af:

Jørgen Andersen formand
Poul Høgh Andersen kasserer
Per Bille menigt medlem
Thomas Roos menigt medlem
Preben Glud Holm menigt medlem

Suppleanter blev:

Jørgen Øgenholdt
Hans Mortensen

Ad 6 Revisorerne blev genvalgt.

Lone Severinsen
Lene Malmstrøm

Ad 7 Leif har modtaget 20000 kr. til produktion af balladevideo. Leif foreslår, at der laves “videoballadeoptagelsesmøder”. Han foreslår desuden, at der laves 2 videoer, nemlig en der præsenterer balladerne, og en der præsenterer Broby Gamle Skole, og de aktiviteter der foregår her. Der efterlyses praktiske grise.
Leif Varmark kommer med et udspil vedrørende dette emne.

Mødet foregik i god orden og sluttede kl. 17.30
 

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017