Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 13. marts 2010

Jørgen bød velkommen

Ad 1 Valg af dirigent: Kristian
Valg af referent: Poul
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2 Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning:
Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole - Beretning 2009

Drift
Broby Gamle Skole
FKV betaler fast 30.000 kr om året til BGS for lokaler og administration
Bestyrelse
Bestyrelsen har holdt 2 møder siden sidste generalforsamling
Medlemsudsendelse
Under driften medregnes porto til udsendelser
Fonden Folk og Forskere
FKV har gennem en årrække administreret udbetalinger fra Fonden Folk Forskere.
Nogle af disse penge er gået til FKV-aktiviteter og indgår således i regnskabet,
mens andre hviler som bundne midler i FKV´s kasse

Aktiviteter
Harmonikagrupperne

Mødes tirsdag (2 hold) og onsdag (1 hold). De har afholdt 6 ”bal for de unge på 60”,
2 åbent hus med gæster, 3 sommerdage, og 2 ”harmonika med spisning”
Harmonika gruppen har 42 medlemmer og der er stor tilstrømning til deres baller, og til arrangementer med spisning er der ligefrem venteliste.

Børneungeballader
8-9. maj med Gitte, Tippe, Jack, Leif og Ole
7-8. november med Birgtte og Cecilie, Malene og Randi, Elisabeth og Stefan samt Merete
Åbent balladeforløb i Vinstrup
Der var planlagt 4 i foråret og 3 i efteråret, som har været godt besøgte.

Falsterpiben
Samvær Kr. Himmelfart på Falster
Åbne balladedage på Broby Gamle Skole, herunder balladekursus
Balladeseminar januar 2010
Forskellig optræden på middelaldermarkeder: Lynge-Broby, Nordsjællandsk Folkemuseum, Nysted Købstadsjubilæum, og Ulvsborg Historisk Værksted


Fortællehus/Republikken
2 gange jævndøgn og Balladens ild med Elisabeth og Stefan
Ballade86
Januarseminar 2009 ved Ole Jensen og 2010 ved Falsterpiben


Bennyarkiv
Har holdt møder i Holte og Broby og samlet Bennys arkivalier med henblik på registrering
En registrering af lydbånd er næsten færdig (Dennis)
Sommeruger
Leif’s Musik Mad Miljø 6.-10.juli
Harmonikadage 14.-16. juli
Bennyuge 30. juli-2. august


Åbent hus
Ud over harmonikaerne har Preben (og Lene) stået for nogle åbent-hus-arrangementer
4.april med Paxtons og OlgaPolka samt 27.september med Paxtons og B and the Blue Five


Bal/koncerter
21. oktober Musiktanker med Mette Kathrine og Carl Erik
21. november De Splittergale
28. november Oksbøl dansekursus og bal med Oksbøl-gruppen

Siden sidste generalforsamling er der kommet 2 blade september 2009 februar 2010
Hjemmesiden
Oplæg til ny hjemmeside fra Elisabeth er stadig ikke behandlet

Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 3 Poul redegjorde for regnskabet, og nævner herunder, at vi pt. er ca. 200 medlemmer.
Nogle “glemmer” at betale kontingent og andre giver gave-beløb i forbindelse med kontingentet.
Revisorernes bemærkninger blev læst op, og de havde ingen problemer med at godkende regnskabet.
I forlængelse af regnskabet blev der gjort rede for Budget 2010.

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4 Der var ikke indsendt forslag.
Der opfordres til, at eventuelle forslag indsendes i god tid til bestyrelsen.

Ad 5 Der blev afholdt valg til bestyrelsen.
På valg var
Poul Høgh Andersen
Thomas Roos
Preben Glud Holm

Den nye bestyrelse består af:
Jørgen Andersen
Poul Høgh Andersen
Per Bille
Thomas Roos
Preben Glud Holm

Suppleanter blev:
Kenneth Staben
Hans Mortensen

Ad 6 Revisorerne blev genvalgt.
Lone Severinsen
Lene Malmstrøm

Ad 7 Eventuelt
Intet herunder.
Mødet foregik i god orden og sluttede kl. 15.00

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017