Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

 Folkekulturværkstedets generalforsamling 27. marts 2004

Valg af dirigent og referent.

Jørgen From Andersen bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Dirigent blev Birgitte Bjerre og referent blev Poul Høgh Andersen.

 

Beretning 2003

Formandens beretning:

Bestyrelsen har haft holdt to møder i årets løb. Forening har fået 25.000 fra Musikrådet og 23.000 fra medlemmerne samt flere gaver.

Der har i årets løb været markeret et 20 års jubilæum for skolen og et 15 års jubilæum for foreningen markeret med et arrangement i november, hvor bl. a. Benny Andersens orkester, I Anledning Af, spillede om eftermiddagen efterfulgt af et stort spisnings arrangement og om aftenen spillede Poul Dissing og sønner.

Desværre var hverken ballader eller xx repræsenteret ved julilæet, men dette rådes der bod på i kommende år, hvor Benny får udgivet en CD med lokale ballader

Benny har været i gang med at indspille en CD med gårdsange med Dennis, og CD’en står nu snart over for en udgivelse.

Bladet er blevet udvidet. Der har været færre udgivelser, men er til gengæld blevet kraftigt udvidet i indhold. Intentionen var at portrættere alle de mange personer, der i årenes løb har passeret igennem folkemusikhuset. Denne ambition blev ikke helt nået, og i første omgang blev det kun til billederne. Der fortsættes med mere detailerede beretninger i kommende numre.

Der er nu anskaffet et egentligt eget domæne (adresse) på Brobys internet hjemmeside. Hjemmesiden placeres herpå så snart som muligt.

Der takkes endvidere til sponsorerne til foreningen.

Arbejdsgrupper og projekter:

Harmonikagruppens beretning:

Harmonikagruppen har haft et godt år med mange aktiviteter og arrangementer.

Vi får stadig flere nye medlemmer så vi er over 50 aktive, hvoraf de ca 45 er aktive i hver uge fordelt på 4 hold.

Af arrangementer i det forløbne år har vi haft  2 x Åbent Hus med gæster, Syngepigerne Kisianna fra Næstved og Ledvogterne fra Dianalund, 6 x bal for de unge på 60, 2 x Harmonika med spisning og vores sommeruge 29.

Og noget nyt: en syng med aften med Dinosaurerne.

Året igennem er vi meget ude af huset. Til større arrangementer og stævner er vi af sted i samlet flok. Vi har også flere mindre grupper, der spiller til fester, markeder, kulturdage, plejecentre mm. Vi har i årets løb også fejret vor 15 års jubilæum.

Så alt i alt et travlt år og mange tak til Jørgen fra os alle for et godt samarbejde – dig kan vi ikke undvære.

 

Gyda og Helle spillede på Sejerø sidste sommer til åbning af et børnehus. Der er udgivet (via Hogager) en CD med Gyda musik.

Børneballade gruppen. Børneballaderne har deres sædvanlige to weekender, og der kommer flere og flere med til at arrangere weekenderne, hvilket er meget positivt. Nogle af de unge – nu med børn – kommer tilbage og deltager.  Der er altid så mange deltagere i arrangementerne, at det ligefrem er ved at blive et problem.

Fortællehuset.  Der har været holdt jænvdøgn i alt 20 gange og heraf de 15 gange i fortællehuset. Fortællehus gruppen er en gruppe centreret omkring fortællehuset – i daglig tale sammen med det omgivende område kaldet republikken. Det er et aktivt eksperimenterende sted omkring musik og samværsformer. Dette har bl.a. givet sig udtryk i det halvårlige jævndøgns arrangement, som udvikler sig videre fra år til år. Indholdet i strukturen for jævndøgns arrangement veksler fra gang til gang afhængig af deltagerne. Det længerevarende opbygning af muld katedralen nærmer sig sin afslutning, og planlægges fejret med en ugelangt arrangement med et program der spænder over denne periode – i realiteten en fest for hele folkekultur området i form af et åbent arrangement, som folk kan komme og gå til.

Dansegruppen. Der har været en ugentlig aften i vinteren, og der har i dette forløb været lagt op til et bestemt emne, hvor det sidste år var Fanø, til her i vinter at være Læsø. Samtidig er konceptet ændret til at været et seminar om eftermiddagen med spisning efterfølgende og bal om aftenen.

Sommeruger. Der har været to sommeruger i forløbne år, sanguge ved Levino og familieuge ved Helle og Jørgen, og begge uger forløb godt. Desværre blev familieugen annonceret så sent, at der ikke nåedes en stor tilslutning.

Sanggruppen. Kenneth og Sidsel har overtaget det praktiske med at arrangeere sangaftenerne, og det fungerer rigtig godt, og der har været flere gode sangaftener. Der er planer om at lave et arrangement til sommer.

 

Regnskab og budget

Regnskabet blev forelagt og godkendt. Budgettet blev ligeledes godkendt

 

Indkomne forslag

Der intet dette punk ingen forslag fremkommet.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer

Genvagte bestyrelses medlemmer var Itys Gjaldbæk, Thomas Roos og Poul Høgh Andersen.

Genvalgte suppleanter var Anelise Knudsen og Randi Kjær.

Som revisorer blev valgt Lene Malmstrøm og Lone Severinsen.

 

Eventuelt

Intet herunder.

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017