Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 9. marts 2013

Merete bød velkommen til de få fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Inge Beck blev valgt som dirigent

Referent var Poul.

 

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen:

Merete fremlagde bestyrelsens beretning, der dækker perioden fra sidste generalforsamling til i dag:

Ved generalforsamlingen i marts 2012 blev der valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter.

I det forløbne år har vi holdt i alt 4 møder, hvor vi ikke mindst har drøftet foreningens økonomi – men også hvordan vi får flere af stedets brugere til at melde sig ind i foreningen. Både for at styrke økonomien – men også fordi en forening som vores i høj grad hviler på hvad medlemmerne byder ind med.

Til stadighed arbejder vi med hvordan vi kan få Folkekulturværkstedets aktiviteter ud til en bredere kreds af mennesker – altså PR for arrangementerne – i disse digitale tider er hjemmesiden et vigtigt ansigt udadtil, og vi forsøger at holde vores facebookside opdateret, så arrangementer også er tilgængelige dér. Som I ved, har vi i de senere år udsendt ét blad om året – og det er også derfor nødvendigt at arrangementer annonceres løbende, bl.a. via emails, hjemmeside og facebook, samt selvfølgelig i den lokale ugeavis.

Folkekulturværkstedets økonomi er præget af, at der er blevet færre støttemuligheder fra stat og kommune, og vi er derfor i stigende grad nødt til at sikre, at vores arrangementer kan hvile i sig selv økonomisk. Vi har i den forbindelse måttet hæve deltagerbetalingen på blandt andet balladearrangementerne, og har besluttet at der er højere priser for ikke-medlemmer. Mere om økonomi i regnskabsberetningen.

 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt følgende arrangementer:
- Kenneth og Dorte i Vinstrup har lagt hus til Åbent Balladeforløb cirka en gang om måneden.
- Åbent Hus med Sejerø-musik v/Helle og Peder samt traditionel svensk dansemusik v/Trioen Dorte, Leif og Torben. Åbent Hus med Harmonikabanden.
- 2 Børne-Ungeballadeweekend’er, hhv. forår og efterår.
- Sommerdage med harmonika .
- Debataften i Republikken
- 1 aften i selskab med Finn Molsted og hans sange.
- Jævndøgnsfest i Republikken.
- Balladekursus, arrangeret af Itys og Inge Beck, 3 lørdage i efteråret 2012.
- Balladeseminar i januar.
- 6 baller for de unge på 60
- 2 gange harmonika med spisning og 2 Åbent Hus med harmonika.
Bestyrelsen takkede arbejdsgrupperne for det store arbejde med at arrangere og afholde alle disse arrangementer, som ikke ville kunne foregå uden en stor indsats fra medlemmerne – og ikke mindst tak til Jørgen og Helle, som altid sørger for, at skolen er klar til at lægge hus til.
Formanden gav derefter ordet til arbejdsgrupperne og bad dem om selv at fortælle om de arrangementer, der har været, samt hvad de ellers har arbejdet med i året der gik:
 

Herefter kom de forskellige arbejdsgrupper med indlæg om deres aktiviteter:

 

Benny gruppen:

består af Gerd, Cecilie, Dennis og Jørgen. De er næsten færdige med at registrere melodier og tekster. Der arbejdes derudover med at få et overblik over Bennys øvrige aktiviteter, Teatre, Radio, TV og andre Projekter.

Der er ved at blive lavet en separat hjemmeside udelukkende omkring Benny, Dette kræver dog at der findes støttebeløb til arbejdet. Bl.a. søges der om fondsmidler. Hjemmesiden er ved at tage form og der er nu tilknyttet en professionel web-master Kristian Nielsen. Åbningen af hjemmesiden vil blive annonceret og markeret. Det forventes at hjemmesiden kommer op at stå med indhold senere i år.

Bidrag til arbejdet modtages gerne.

 

Harmonikagruppen:

Har haft et godt år med mange aktiviteter ude omkring af forskellige grupper. De to Åbne Hus har været med henholdsvis ”Kafeensemblet” og ”Reersø Harmonikaklub”.

Gruppen er på 35 medlemmer. Stadig nye kommer til, men desværre falder også nogle fra af alder eller sygdom.

Af kommende arrangementer planlægger vi 2 Åbent Hus, 5 baller for de unge på 60, 2 Hamonika med spisning. Og til september afholder vi en stor fest, fordi vi holder 25 års jubilæums træf. Vi har indbudt 14 grupper til at underholde 6/9 kl 19-23 og lørdag 7/9 kl 11-24. Nærmere program følger.

Der skal også laves en CD med Georg Hansens musik, hvortil vi prøver at skaffe midler.

En stor tak til Jørgen for godt samarbejde.

 

Aktiviteter i Republikken:

Jævndøgn i september var med et sidste øjebliksdeltagelse af Svejdal gruppen, men et jævndøgnsarrangement kræver et stort forberedelsesarbejde, som ikke var blevet gjort denne gang. Det er der blevet lært af.

Ifølge Per er der ingen opskrift på, hvordan man laver jævndøgn, men det opstår i samspillet mellem dem der forbereder.

Svejdalgruppen er:  Per Bille, Inge D. Beck, Kamilla Prins og Itys Gjaldbæk. 

Vi mødes ca. hver 14. dag og arbejder med de tanker der opstår, når vi går ind i Svejdalballaden.  

Vi vil gerne figurere som en arbejdsgruppe på  BGS´s hjemmeside.

Gruppen er pt. en lukket gruppe

Vedrørende Republikken fungerer den, når nogen vil bruge den. 

Dette sker fast til jævndøgn to gange om året omkring 20. marts og 20. september. 

Børne og Ungeballade - har også anvendt Fortællehuset.

Fortællehuset har været arnested for "Balladens Ild", ledet af Elisabeth Groot, Stefan Groot og Marie Louise Maegaard.

Fortællehuset kan lejes ud til arrangementer.

Det er Per Bille og Elsebeth Mortensen, der sætter retningslinjerne for hvordan og hvornår republikken kan bruges.

 

Falsterpiben:

Gruppen tager rundt til middelalder arrangementer og deltager med bl.a. rollespil, ballader med børn mm. Gruppen har deltaget i Trelleborg, Spøttrup, Nysted, Ringsted middelaldermarked.

Falsterpiben er en arbejdsgruppe der blander middelalderhistoriens levendegørelse og ballader sammen. Gruppen startede som en balladegruppe på Middelaldercenteret i Nykøbing F, men er nu tilknyttet Folkekulturværkstedet og tager ud til middelaldermarkeder om sommeren og hygger og synger ballader til kædedans, både for og med publikum, iført rekonstruerede middelalder dragter fra omkring år 1400.

Falsterpibens første marked i 2012 var Æbelholt middelaldermarked i nordsjælland ved Hillerød hvor vi var ca 10 stykker afsted, til et godt marked omend ret vindblæst da det bliver afholdt på en mark rundt om ruinerne af, ja, Æbelholt kloster.

Vi blev derefter inviteret til at synge og danse sammen med de frivillige vikinger tilknyttet Trelleborg vikingeborg ved Slagelse.

De var en lille gruppe på ca 30 der blev udfordret af de forskellige kædedanse og sange, omend der var en lille gruppe af vikingerne der havde balladerne i blodet fra børneballader arrangementerne og balladeværkstedet.

Årets store begivenhed var middelaldermarkedet på Spøttrup borg i Nordjylland, hvor vi var ca 10 personer afsted en uges tid, men den første halvdel var vi kun fire personer på "balladeholdet" så det var om at få publikum med til at prøve det der kædedans, hvilket vi dog fandt nogle gode rutiner til. Vi havde et middelalder telt med, som vi kunne trække os tilbage og nørkle med håndværk og håndarbejde i, når vi ikke dansede og sang. Det lykkedes også Falsterpiben at komme med i en rapport til lokalTV, med en smuk ballade i rosenhaven.  Om torsdagen var der aktørfest hvor alle middelaldergrupper havde mulighed for at byde ind med noget underholdning. Falsterpiben havde også et festligt indslag hvor der blandt andet var ægte frieri til brudens store overraskelse og publikums begejstring. 

Henad sensommeren var der marked i Nysted på Lolland, Falsterpibens hjemstavn, hvor vi havde et godt marked, omend vi havde nogle problemer med at overdøve ridderturneringerne der snød lidt og brugte store højtalere og p.a. anlæg.

Turen gik også til Ringsted middelaldermarked hvor vi blandt andet mødte nogle af de andre aktører der fandt ballader og kædedans spændene og gerne ville være med til noget mere, så de blev introduceret til Broby folkekulturværksted og balladeværkstedet på Lindekrogvej. Ellers har der været nogle øve/hygge og planlægningsaftener i løbet af året, både norden og sønden for Storstrømmen.

 

Sanggruppen:

v/Preben har ligget stille. Der har været talt om at forsøge at genoplive sommer-sangugen evt. Benny-dagene.

 

Børne/unge-balladegruppen og Åbent Balladeforløb:

Børneunge weekender.

Der har igen i år været afholdt 2 børneungeballade weekend, en i foråret og en i efteråret.

I foråret var det Merete Mensing og Kenneth Staben der var arrangør, og det har det været de sidste 3 år, og de står også for den kommende forårs børneungeballade weekend. I efteråret var det Lene Malstrøm der stod for det, Lene har de sidste mange år stået for efterårsballaden.

Der kommer mange til de to weekender, og der er næsten altid fuldt hus til efterårs ballade, mens forårs balladen er mere svingende med deltager antallet. Dette skyldes sikkert at i forårsmånederne er der mange konfirmationer, og havefolket skal i haven.

Der har over de sidste 2 til 4 år været en udskiftning af ressource personer / instruktører, og det er dejligt at se at der kommer nye og unge kræfter til, og det er ikke det store problem at finde personer, som gerne vil yde en indsats.

Åbenballade forløb i Vidstrup.

I år var det den 11. vinter at der var åbenballadeforløb hos Dorte og Kenneth. Det bliver afholdt ca. en gang om måneden i vinterhalvåret, og det har altid været åben, og for alle der kan lig at synge ballader og danse kædedans. Datoerne kan man finde på Brobys hjemme side.

Der har været rigtig mange forskellige mennesker i gennem årene, og det er yderst sjældent at det er blevet aflyst. Vi er typisk 5 til 10 personer, og nogle gange har vi været op til 20 personer.

Der vil også blive af holdt åbenballadeforløb til næste år, så husk at tjekke Brobys hjemmeside for datoerne til efteråret.

 

Balladekursus:

Det har været en fantastisk oplevelse med den store tilstrømning og den store økonomiske støtte. De tre seminarlørdage i efteråret gik over al forventning.

For det første fordi så mange var villige til at tilmelde sig og betale i tide, 

Fordi de tre lærere var så velforberedte. 

Fordi konceptet var godt udtænkt. 

Fordi vi fik økonomisk støtte fra Staten. 

Tak til de tre lærere Jeppe Nørgaard, Leif Varmark og Elisabeth Groot. 

Tak til Elsebeth Mortensen, Inge D.Beck, Birgitte Bjerre og Britta, Sidsel og Ane Varmark samt Jørgen From Andersen og til Itys, som har fået ideen og fuldført den.

Det har været et kæmpearbejde for Itys, så hun opfordrede andre til at overtage.

 

Kommentarer til formandens beretning:

Kristian oplyser, at der pt. er 80 som har ”liked”  Facebook siden og at der er 150, som ser, hvad der kommer på siden.

Inge forslår, at Benny arbejdet inddrages i nogle af sommeruge aktiviteterne.

Falsterpiben har givet et større beløb til støtte af børneballade arbejdet som tak for foreningens administration af deres aktiviteter.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

 

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet og Budgettet blev godkendt og vedtaget

 

Ad 4    Eventuelle forslag

Ingen forslag er modtaget.

 

Ad 5    Valg af bestyrelse

Ikke på valg var:

Kristian Nielsen

Poul Høgh Andersen

Thomas Roos

 

På valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

 

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Thomas Roos

Poul Høgh Andersen

Kristian Nielsen

 

Suppleanter blev:

Preben Glud Holm

Inge Beck

 

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisorer blev:

Lone Severinsen

Lene Malmstrøm

 

Ad 7    Eventuelt:

Sidsel foreslog arrangement med (tyrkiske) indvandrede med musik og fælles madlavning.

Arrangementer med danseundervisning blev efterlyst (kunne f.eks. være med Anders).

Inge efterlyste irsk og canadisk musik og dans arrangement.

 

Kl. 15.15  Tak for god ro og orden ved Jørgen og Merete

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017