Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 28. marts 2009

Valg af dirigent og referent:
Per Bille blev valgt som dirigent.
Preben Glud Holm blev valgt som referent.


Beretning ved bestyrelsen
Formanden gennemgik de forskellige aktiviteter og bad i den forbindelse de tilstedeværende om at supplere.


Harmonikagruppen:

Der er 2 ugentlige spilledage, nemlig tirsdag og onsdag. Der inviteres til spisning 2 gange om året, og 6 gange om året er der bal for de unge på 60. Helga supplerede med, at der også blev inviteret til åbent hus med gæster og at man p.t. er 47 aktive medlemmer. Hun takkede for et godt samarbejde.


Børne og ungeballadegruppen:

Der afholdes 2 sammenkomster om året, nemlig forår og efterår. De er
begge godt besøgt. Det blev nævnt, at de gamle børn er blevet voksne, og at nogle af dem har forladt miljøet.
Per fastslog, at de havde fået en god ballast med herfra, som de må - og sikkert vil - give tilbage
til folkekulturen.


Falsterpiben:

De er nu inde under FKV. De kommer og øver, og de optræder flere steder. Det er lønnet.
Kenneth oplyste, at man også deltager i en del ulønnede arrangementer. Han henviste i den forbindelse
til vores blad. De unge har dannet en gruppe “ Brunt og Brændt”, og de har egne opgaver bl.a. med ild.
Årets hovedarrangement er på Vorupgård. Der er mange aktiviteter.
Jørgen opfordrede til at tage kontakt til Spøttrup borg angående middelalderarrangement.


Fortællehuset/Republikken:

Per oplyste, at der er afholdt de traditionelle forårs og efterårsjævndøgnsfester.
Per fortalte om Fortællehuset, hvor man fortæller historier med udgangspunkt i egne oplevelser.
Han savnede lokale folk og håbede på fællesarrangementer med dem og bl.a. folk fra Albertslund. Der
er følere ude m.h.t. de kommende jubilæumsaktiviteter.


Sommerugerne:

Balladens ild foregik i Republikken, harmonikadagene fandt sted på skolen og det samme
gjorde sangugen. Preben nævnte lidt om sangugens forløb, og at der ikke var planlagt en sanguge i 2009.
Balladeskolens arrangement var blevet aflyst, og det samme var Benny’s musikuge. Det var på grund af
manglende tilslutning.
Jørgen nævnte, at pressen er meget opmærksom på BGS.


Thybalbogen: Bogen var blevet præsenteret ved en fest. Overskud fra bogen går til FKV.


Åbent Folkemusikhus:

Var med harmonikagruppen.
Der afholdtes jubilæum den 20. August. I denne forbindelse nævnte Helga Ringstedblæserne.


Folkekulturværkstedet: Jørgen nævnte at der vil blive afholdt jubilæumsarrangement for Folkekulturværkstedet, idet FKV først startede efter tilflytningen til BGS.


Sanggruppen: Jørgen omtalte et arrangement i Århus, hvor bl.a. Dennis Mogensen deltog. Emnet var
Perletand og hans musik.


Basseralle: Der blev afholdt Basseralleaften sidste forår.


Benny E sangbog: Sange om Dyr. Der er produceret CD og billedsangbog.


Benny E arkivgruppe: Der er konstitueret en arkivgruppe med det formål at bevare Benny E’s musik
m.m.. Gruppen består af Gerd, Cecilie, Dennis og Jørgen.


Ballade 86: Startede som selvstændig gruppe i 1986 i Skælskør. Økonomien er nu under FKV, som “scorer”
over/underskud. Budget 40000 kr.


Balladeskolen ved Leif Warmark: Er nu en del af FKV. Se deres hjemmeside.


Bladet: Der er udkommet 2 numre i år. Indhold skal være mere fremadrettet end tilbageskuende. Jørgen
så frem til indlæg.


Hjemmesiden: Jørgen nævnte problemer, men påtager sig ansvaret. Alt hvad der skal på hjemmesiden
bedes fremover sendt til Poul.


Formanden sluttede sin beretning af med at rose bestyrelsen for fint og effektivt arbejde. Han antydede
ironisk, at det kan blive bedre.


Kommentarer til formandens beretning: Per nævnte, at FKV er “Jørgens barn”, og at han holder sammen
på det hele. Han syntes vi skulle takke Jørgen. Det var der stor enighed om (applaus)
Regnskab og budget ved kassereren
Jørgen gennemgik regnskabet. (der henvises til det trykte regnskabsarkark).
Revisorerne kunne godkende regnskabet. .Jørgen gennemgik budgettet. Det blev nævnt, at enkelte
tilskud er bortfaldet - bl.a. det kommunale tilskud til sommerugerne.


Eventuelle forslag
Der var ingen indkomne forslag


Den nye bestyrelse blev:
Jørgen Andersen formand
Poul Høgh Andersen kasserer
Per Bille
Thomas Roos
Preben Glud Holm


Suppleanter blev:
Hans Mortensen
Kenneth Staben


Revisorer blev:
Lene Malmstrøm
Lone Severinsen

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017