Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 22. marts 2015

Merete bød velkommen til de få fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Merete blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

 

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen:

Merete fremlagde bestyrelsens beretning, der dækker perioden fra sidste generalforsamling til i dag:

Ved generalforsamlingen i marts 2014 valgte alle, der var på valg, at genopstille og der blev valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter. Jørgen From fungerer som forretningsfører uden bestyrelsespost.

I det forløbne år har vi holdt i alt 4 møder. Der har igen i år været stærkt fokus på foreningens økonomi, hvor støttemulighederne er blevet færre og indskrænkede. Der arbejdes med at alle arrangementer skal hvile i sig selv økonomisk, og arbejdet med ansøgninger er vokset. Op til denne generalforsamling har bestyrelsen og Jørgen gjort et særligt stykke arbejde i forhold til at formidle, at medlemskontingent og frivillige gaver er en vigtig del af vores økonomiske grundlag. 

I de senere år har bestyrelsen valgt, at der kun udsendes ét årligt blad. Bladet udkommer i slutningen af januar og indeholder artikler om folkekulturelle emner. Stor opfordring til allerede nu at begynde at skrive artikler til næste års blad – og det behøver ikke at handle om ting, der foregår i og omkring Broby Gamle Skole, men kan lige så gerne være artikler om emner og aktiviteter, der har relation til os. Da bladet kun udkommer én gang årligt, er det vigtigt at kalenderen på hjemmesiden er opdateret – dette sker ved, at arrangører af nye tiltag kontakter web-master (Poul Høgh Andersen) pr. mail (webmaster@bgsbroby.dk), telefon eller evt. via Jørgen From.

Det har været et travlt år i Folkekulturværkstedet og siden sidste generalforsamling har der været afholdt følgende arrangementer:

 •  Kenneth og Dorte i Vinstrup samt Kristian og Lone i Søborg har på skift lagt hus til Åbent   Balladeforløb cirka en gang om måneden.

 •  2 Børne-Ungeballadeweekend’er, hhv. forår og efterår.

 •  Sommeruge med Ballade i Republikken.

 •  Sommerdage med harmonika.

 •  Jævndøgnsfest i Fortællehuset

 •  Åbent Hus om Benny E. Andersen, præsentation af hjemmesiden

 •  Åbent Hus med Olga Polka, Paxtons samt Helle og Peder

 •  2 Åbent Hus med Harmonika

 •  Forskerne fortæller, en eftermiddag med foredrag/fortælling, sang, spil, aftensmad og musikalsk samvær.

 •  Workshop og efterfølgende koncert og fest med Cape Breton-musik.

 •  5 baller for de unge på 60, og et Julebal for de unge på 60

 •  2 gange harmonika med spisning

 •  Balladeseminar i januar.

 •  Musik fra Quebec og Silkeborg, workshops og bal med spisning.

·         Åbent Hus i anledning af 70 år i live – 40 år med Helle og Folkekulturen – 30 år med Broby Gamle Skole.

Bestyrelsen takker arbejdsgrupperne for det store arbejde med at arrangere og afholde alle disse arrangementer, som ikke ville kunne foregå uden en stor indsats fra medlemmerne.

Ikke mindst tak til Jørgen og Helle, som møder de mange brugere af både Skolen og Privaten med stor gæstfrihed, og som sørger for, at skolen altid står klar og rengjort til de mange arrangementer.

En særlig tak til Harmonikagruppen, som gjorde en stor indsats for at Åbent Hus i anledning af 70 år i live osv. blev en realitet med masser af musik og godt til ganen!

Jeg vil nu give ordet til arbejdsgrupperne og bede dem om selv at fortælle om de arrangementer, der har været, samt hvad de ellers har arbejdet med i året der gik:

 

Forskere og andre arrangementer

Inge fortalte om sit arrangement med Forskerne fortæller og hvordan ideen hertil var opstået. For Cape Breton dagen kom inspirationen fra Inges datter, som havde været derovre mange gange, og for at vise hvad der sker ude i verden, hvor der også findes traditionelle folkemusikmiljøer. For dagen med Québec/dansk var ideen herudover at møde de unge folkemusikere og det unge publikum. Desværre er der en udfordring i at få sådanne arrangementer til at løbe rundt økonomisk, da det generelt gælder, at musikerne skal have musikerforbundets tarif for at spille uanset antal gæster til arrangementet.

 

Benny gruppen:

Benny arbejdet kulminerede sidste år i marts med lanceringen af den særlige Benny hjemmeside. Gruppen har aftalt at mødes en gang om året og følge op på løse ender og nye ting, der dukker op. Der tænkes også på at lave brochure materiale om Benny siden.

Svejdal gruppen:

Der har været 3 arbejdsmøder i gruppen. Gruppen er dog endnu ikke nået til at være færdig med at synge visen om Svejdal og har haft indholdsrige samtaler.

Åbent Hus:

Der har været Åbent Hus med Paxtons, Olga Polka, samt Helle og Peder.

Harmonikagruppen:

Harmonikagruppen har haft et godt år med mange aktiviteter ude omkring af forskellige grupper, både faste grupper og sammensat af forskellige spillemænd m/k fra flere grupper.  Vi er ca 45 medlemmer fordelt på 3 hold og stadig nye kommer til.

Vi har afholdt

 •  2 gange ÅbentHus med gæster, henholdsvis Sirenerne fra Roskilde og Førslevspillemændene

 •  5 gange bal for de unge på 60

 •  1 julebal

 •  2 gange harmonika med spisning

 •  1 3dages sommeruge i uge 29

Vi forventer at i år at have samme aktivitetsniveau med arrangementer som sidste år.

Vi vil prøve at samle penge til at få lavet en CD med vores balmusik, for det er der flere, der efterspørger.

Der er nu begyndt at komme andre instrumenter med blandt harmonikaerne. Elisabeth med violin og nu også en person med blæseinstrument.

Næste harmonika med spisning er allerede nu fuldt udsolgt med 75 deltagere.

Der mangler plads til de mange medlemmer og gæster.

Alt i alt et godt år og en stor tak til Jørgen for alt hjælp i året, der er gået.

Aktiviteter i Republikken og jævndøgnsfester:

Itys og Per er nu ved at trække sig tilbage og lade de yngre bestemme selv. Sidste jævndøgn fungerede fantastisk, hvor der var mange, som bidrog med initiativer.

En sommeruge var henlagt til republikken sidste sommer. Ugen handlede om de fire elementer, og ugen var mindre struktureret end tidligere, men udviklede sig meget spændende.

Falsterpiben:

Falsterpiben er en gruppe, der tager udgangspunkt i middelalderen og tager ud i landet på markeder, Valbyparken, Engestofte gods på Lolland, Nysted på Falster, Nyborg, Birgit voldene på Falster, Humlebæk historisk marked i Nordsjælland.

Børne/unge-balladegruppen og Åbent Balladeforløb:

Børneballaderne foregår en gang om foråret og en gang om efteråret og der er altid en god stemning. Generelt er der flere deltagere om efteråret end om foråret. Således var der fuldt hus til dette års efterårsballade, og vi kunne lige præcis have alle med, så vi ikke var nødt til at afvise nogen. Hvis det sker, at der er flere tilmeldte end der er plads til, så har medlemmer første ret til at komme med.

Åbent balladeforløb kører nu på 14 år, hos Dorte og Kenneth i Vinstrup. For at tilgodese de, der bor i København og som gerne vil deltage, har vi prøvet denne sæson at afholde det på skift i Vinstrup og hos Lone og Kristian i Søborg.

Det er ind til nu gået fint, Vi har været fra 4 til 9 personer, og i Søborg er der dukket nogle personer op, som ikke før har været til sangaften.

Balladeseminar/-træf:

Balladetræf 2015 blev gennemført med i alt ca. 55 deltagere inklusive igangsætterne Leif, Stefan og Ole, og det havde i år en ny form.

Der blev fokuseret på Leifs arbejde med balladerne, og alt foregik i plenum, hvilket skabte en fantastisk energi i den tilstedeværende meget store gruppe.

Økonomisk hvilede træffet i sig selv, takket være bidrag fra ROSA og Ringen samt en realistisk deltagerbetaling. Det samlede regnskab balancerede på omkring 42.000!

Der blev valgt en arbejdsgruppe i forhold til Balladetræf 2016, der som sædvanlig foregår den sidste weekend i januar. Tovholder for denne gruppe er Anette Lundby.

Blad og hjemmeside:

Bladet udkommer en gang om året, og derfor arbejdes med at få indholdet gjort så fyldigt og dækkende som muligt. Meget af indholdet er ikke nyhedsaktuelt og kan derfor skrives i løbet af året. Indlæg modtages meget gerne.

Hjemmesiden opdateres med input fra arbejdsgrupperne og fra arrangører, og det er derfor vigtigt at webmaster informeres, for at materialet kommer ud via hjemmesiden.

Kommentarer til formandens beretning:

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet for 2014 og Budget for 2015 blev godkendt og vedtaget

Ad 4    Eventuelle forslag

Der er stillet forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse på 15% for enkeltmedlemmer og for par medlemskaber. Forhøjelsen vil i givet fald få virkning for kontingentet fra 2016. Dvs. ingen ændring for indeværende år.

Sidste kontingentforhøjelse blev vedtaget for 10 år siden - på generalforsamlingen i 2005.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5     Valg af bestyrelse

Ikke på valg var:

Kristian Nielsen

Poul Høgh Andersen

Thomas Roos

På valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

 

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Thomas Roos

Poul Høgh Andersen

Kristian Nielsen

Suppleanter blev:

Preben Glud Holm

Inge Beck

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisorer blev:

Lone Severinsen

Lene Malmstrøm

Ad 7    Eventuelt:

Intet herunder.

Tak for god ro og orden ved Jørgen og Merete.
 
 
 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017