Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 12. marts 2011

Jørgen bød velkommen

Ad 1 Valg af dirigent: Merete
Valg af referent: Poul
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2 Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning:
Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole - Beretning 2010
(Beretningen dækker perioden fra sidste generalforsamling og frem til denne generalforsamling.)


Bestyrelse
Bestyrelsen har holdt 2 møder siden sidste generalforsamling
Medlemsudsendelse
Der kommer nu kun eet blad om året og det suppleres af email udsendelser med information.
Desuden er hjemmesiden opdateret med ny mere brugervenlig struktur, og den vil blive holdt ajour med annonceringer og nyheder.

Aktiviteter
Harmonikagrupperne

Er i dag 36 aktive, og har holdt 2 Åbent hus med gæster, 6 Bal for de unge på 60, og sommeruge.
Gruppen har mange gamle harmonika spillere, som nu begynder at falde fra grundet alder. Det er et savn fordi de har hver deres spillespil, som de lærte da de var unge.

Børneungeballader
De holder 2 årlige weekender i henholdsvis forår og efterår med ca 60 deltagere. Der deltager ikke kun børn og unge men også nogle forældre og bedsteforældre.
Maj/juni arrangementet var med majstang.

Falsterpiben
Gruppen har været rundt på middelalder markeder i landet og formidlet balladeviser og dans.
Gruppen har deltagere i alderen fra 6 til 84.

Vinstrup
Gruppen holder åbent balladedage i Vinstrup gennem hele vinterhalvåret, og der møder mange op hver gang.

Fortællehus/Republikken
Der har været 2 jævndøgnsfester med henholdsvis 20 og 30 deltagere. Det er en fast tilbagevendende aktivitet gennem de sidste 20 år og der dukker hele tiden nye mennesker op til disse jævndøgnsfester.
Balladens Ild er et arrangement, som også blev afholdt med Stefan og Elisabeth.
Per ser gerne, at der kommer nogle aktive personer til at hjælpe med vedligeholdelsen af de fysiske rammer.

Ballade86
Der har været seminar i januar med betalte undervisere.


Bennyarkiv
Jørgen, Dennis, Cecilie arbejder med at registrere Benny’s arbejder, men gruppen har ligget underdrejet en del af året grundet travlhed med andre aktiviteter.


Sommeruger
Der har i år været 2 sommeruger med Harmonika og med Benny’s viser.


Åbent hus
Der har været mange gratis arrangementer med bl.a. Paxtons, Glarmesteren og hans svende, Baros, Klaus og Lena.


Bal/koncerter
Der har været en koncert med Zenobia og et bal med Jensen & Bugge.

Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 3 Jørgen redegjorde for regnskabet
Fonden Folk og Forskere
FKV har gennem en årrække administreret udbetalinger fra Fonden Folk Forskere.
Disse beløb fremgår separat af regnskabet.
Broby Gamle Skole
FKV betaler fast 30.000 kr om året til BGS for lokaler og administration

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4 Der var modtaget et forslag om at tilføje muligheden for et ungdomsmedlemskab til reduceret pris.
Unge op til 25 år kan være medlem for 100 kr per person.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5 Der blev afholdt valg til bestyrelsen.
På valg var
Jørgen Andersen
Per Bille

Den nye bestyrelse består af:
Poul Høgh Andersen
Kenneth Staben
Merete Mensink
Thomas Roos
Preben Glud Holm

Suppleanter blev:
Kristian Nielsen
Jørgen Andersen

Ad 6 Revisorerne blev genvalgt.
Lone Severinsen
Lene Malmstrøm

Ad 7 Eventuelt
Den opdaterede hjemmeside blev drøftet, herunder påpeget vigtigheden af at den bliver holdt konstant opdateret.
Mødet foregik i god orden og sluttede kl. 16.20

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017