Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Pressemeddelelser
Vort blad
Gl.Nyheder
Gl. arrangementer
Arkiv.mediedaekning
Gl.ArbejdsGrupper

Pressemeddelelser og annonceringer

Dette er de pressemeddelelser og annonceringer, vi har udsendt i løbet af de sidste år.


 

Åbent hus med ”B and the Blue Five” og ”Paxtons”
 

Invitation til åbent hus med

B and the Blue Five og Paxtons

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø

 

 

 

 

25 sange om dyr

 

I det sidste år Benny levede og han selv alle andre troede, at det nok skulle gå, var han og datteren Cecilie i gang med at samle alle hans børnesange med henblik på udgivelse med Cecilies pragtfulde illustrationer. Det viste sig, at der var over 100, så i første omgang koncentrerede de sig om 25 sange om dyr. Benny nåede at sætte tekst, noder og billeder sammen og det skulle så følges op med (ny)indspilning af sangene med bl.a. børnebørnene. Så langt nåede de ikke inden Benny måtte give op.
Cecilie gjorde arbejdet med bogen færdig og den kan nu købes for 100 kr., ved henvendelse til Broby Gamle Skole. De originale billeder til illustrationerne hænger indtil videre sammen med andre af Cecilies dyrebilleder på Broby Gamle Skole og kan købes.
Mads – Bennys søn - vil stå for indspilning af sangene inden alt for længe.
 

Sær Giraf-far

Girafmand
I slaraffenland :/
Du lange rær
Med halsen snoet om træer
Smuk brun gul
Dit hoved som en fugl

Sær giraf-far i græs :/
bagfra den samme
altid den samme
det gi´er giraffen
guffen giffen gaffen
Noget at gumle på
 


        25 sange om dyr

Anne Cecilie Kildebæk Andersen

            Benny E. Andersen

 

 

 

Broby Gamle Skole - 25 år

 

1983 Skolen købes
1984 På sporet af Lille Ane.
        Ravnekrogen købes.
1985 Gammegruppen
1986 Traktørstedet åbner.
        Balladegruppen af 86
1987 Første Børneballadedag
1988 Nyt gulv i gymnastiksalen. Første
        lejrskole for psykisk handicappede
        Folkekulturværkstedet stiftes
        Harmonikagruppen starter
1989 Sækkepiberne indtager skolen
        De Rejsende holder åbent hus
        Afrikansk trommedans
1990 Hopsa for ministeren
1991 Sommerugerne introduceres
        Vi får Suså-prisen
        Lille Ane 200 år
1992 Torsdagscafé for de unge
1993 Benny E. flytter til Holte
        Sorø Kommunes kulturpris

1994 indsamling og registrering
        ved Dennis og Lene M. afsluttes.
        Første jævndøgn i Fortællehuset
        1. fredagsbal for de unge på 60
1995 Kurdisk musik og dans
1996 Første udsendelse af bladet
1997 Gyda-bogen udkommer
1998 10-års Harmonikajubilæum
1999 I den lille café CD som nytårsgave
2000 Musikrådet stoppede sit tilskud –
        men ombestemte sig.
2001 Hjemmesiden åbnes
2002 Fonden Folk og Forskere støtter
        Folkekulturværkstedet
2003 20-årsjubilæet fejres
2004 Muldkatedralen indvies
2005 Statens tilskud er ophørt
2006 Folkemusikcentret i Hogager lukkes
2007 Vindenes bro på arbejdsophold
 

 

 

Fonden Folk og Forskere uddeler 135.000 kr

 

Markeres ved sammenkomst på Broby Gamle Skole d. 19. januar.

Fonden Folk og Forskeres vedtægter er udarbejdet i henhold til idegrundlaget for Folkemusikhuset i Hogager 1990. I forbindelse med statens nedlæggelse af omtalte institution i 2005, skete der et midlertidigt stop for det arbejde, der falder inden for Fondens støtteområde. Fonden ser det som en vigtig opgave, fortsat at støtte væsentlige områder indenfor traditionel musik, nemlig udviklingsarbejdet med ballader som et levende udtryk samt folk-forsker samarbejder.
Bestyrelsen finder, at forskningen indenfor netop dette område er af uvurderlig betydning for forståelsen af musikalsk folkekultur, og undersøger løbende, hvordan den støtteegnede kreds kan udvides, samtidig med at støtten til de omtalte områder intensiveres.
Folkekulturværkstedet er en forening, der i mere end 20 år har arbejdet med udforskning af musikalsk folkekultur på et idegrundlag, der understøtter Fondens formål. Fonden beslutter derfor, at 90.000 kr. der gives til udforskning af traditionelle ballader, skal administreres af Folkekulturværkstedet, Suserupvej 55, 4180 Sorø. Leif Varmark har som ansvarlig forsker på området anvisningsret i forhold til pengene.
Fonden uddeler endvidere 16.500 kr. til Folkekulturværkstedet til folk-forsker samarbejdet. Pengene gives i første omgang til formidling af resultater fra folk-forsker samarbejdet omkring Thy musik og dans. Udviklingsansvarlig er Jack Øgendahl Jacobsen som har anvisningsret i forhold til beløbet.

Endelig uddeles 28.500 kr. til Broby Gamle Skole. Institutionen Broby Gamle Skole driver bl.a. formidling af musikalsk folkekultur på baggrund af folk-forsker samarbejder. Pengene bruges til publikationen Thybal – en spillemandsbog.

Vedtaget af bestyrelsen d. 19. dec. 2007
på bestyrelsens vegne
Birgitte Langberg Thofte
kasserer

 

 

Thy-dag på Broby gamle Skole
lørdag d. 19. januar 2008.

-  bogudgivelse,
-  åbent folkemusikhus /seminar fra kl. 14-17,
-  Thybal fra kl. 20-23
    med Karl Skårup, Gitte Thofte og Jack Jacobsen
    støttet af Fonden Folk og Forskere


Den 19. januar 2008 markeres en ny bogudgivelse på folkemusikfronten.
Det er Folkekulturværkstedet Broby gamle Skole, som står for udgivelsen af Thybal – en spillemandsbog.
Bogen er samlet, redigeret og skrevet af Gitte Thofte og Jack Jacobsen ud fra deres oplevelser gennem 25 år med dansere og spillemænd i Thy.
Arrangement og bog støttes af Fonden Folk og Forskere, og indtægter fra salg af bogen går ubeskåret til Folkekulturværkstedets arbejde med at arrangere og formidle musikalsk folkekultur på Broby gamle Skole.

I forbindelse med udgivelsen holdes om eftermiddagen fra kl. 14-17 et åbent- folkemusikhus/seminar: Karl, Gitte og Jack spiller til dans, tankerne med bogen præsenteres, kaffe og en sang eller to, en debat/udveksling af erfaringer om ”tag’et” i spillemandsmusik og dans - ”hvordan bliver stoffet levende”.

Pause, tur til Republikken, snak og spil indtil middag kl. 18.30.

Fra kl 20-23 bal med Karl, Gitte og Jack. Der vil blive spillet både de kendte danse fra Thy samt et par af de mindre kendte rækkedanse og små pardanse.
Alle kan være med fra børn til ældre.
Såvel eftermiddagen som ballet om aftenen er åbent for alle, så du kan vælge kun at komme til en af delene.

Pris for eftermiddag – arrangement gratis, kaffebord 50 kr

Pris for bal aften 50 kr – bal inkl. spisning 100 kr (tilmelding til spisning)
Hele dagen – åbenthus/kaffe + spisning/bal 100 kr,

Bog til favørpris 100 kr, normal pris 150 kr – sælges fra Broby gamle Skole.
 

Thybal – en spillemandsbog

af Jack Jacobsen og Gitte Thofte
udgivet 2008 af Folkekulturværkstedet Broby gamle Skole

En bog om traditionel musik og dans. Som viser et lille hjørne af en musikkultur, med mundtlig overlevering og stort socialt samvær. Lokale dansere og spillemænd beretter, hvordan livet, musikken og dansen var knyttet sammen. Med 72 melodier og tilhørende dansebeskrivelser, samt forfatternes betragtninger over musik og dans.

I folketraditionen findes melodier og danse i utallige versioner og varianter, ligeså i Thy. Bogen er ikke nogen facitliste over, hvordan de skal spilles og udføres, men den skulle gerne gøre opmærksom på en kultur, man kan lære af og få inspiration fra. Til at udvikle traditionel musik og dans i forlængelse af det gamle, og til at skabe nye udtryk og former.

Det er en styrke at kende sin fortid, hvis man vil have noget at byde ind med i den globale verden. Hvilke værdier binder os sammen, hvad har vi fælles? Et afrikansk ordsprog siger, ”de, som står på skuldrene af vore forfædre, står stærkest”. Vi håber, bogen giver endnu flere lyst til at opsøge og deltage i et levende samvær omkring traditionel musik og dans.
 

RINGEN 30 år

Folkemusikhusringen markerede 30 år
10. november på broby gamle Skole

 

-der blev danset og spillet – og der blev også sunget


 

Mette Kathrine Jensen (foto 2005) 


CD’en I Anledning Af i 2005 sammen med Charlotte Støjbjerg
Har taget eksamen ved Folkemusikkonservatoriet 12/6 2007.
Mette Kathrines solodebut CD "Øjeblikke" er netop udkommet.

Mette Kathrine Jensen har været i folkemusikmiljøet hele sit liv. Hun begyndte som 4årig med at danse folkedans og har gjort det lige siden. Harmonikaen kom til som 13 årig. Naboen spillede harmonika og Mette lærte mange harmonika og spillemandsmelodier af ham. I Egtved musikskole var der en kæmpe harmonikaafdeling og læreren Ulla Moustgaard forstod at få eleverne til at beholde interessen for instrumentet. Mange år som spillemand i en folkedanserforening gav en god erfaring og en masse melodier. Samtidigt tog Mette rundt til forskellige stævner og kurser rundt om i landet for at lytte og danse.

Det var så altopslugende en interesse så det største ønske var at komme til at leve af musikken. I 2001 lykkedes det at komme ind på konservatoriets folkemusiklinje i Odense. Carl Erik Lundgaard har været den gennemgående lærer alle årene og Mette har haft stor glæde af samværet med ham – både i og udenfor timerne på konservatoriet. Bl.a har hun igennem 2 år været praktikant i hans orkester Lang Linken. Den vestjydske musik, som står Mettes hjerte meget nær, har hun lært af Gitte og Lilian Vammen. To pragtfulde spillekvinder, som er ud af spillemandsslægt.Mette har taget rundt i hele landet og besøgt gamle, garvede spillemænd og folkemusikere. Mange af dem har hun megen kontakt med og bliver til stadighed inspireret.

I Mettes musik er der hentet megen inspiration hos Carl Erik Lundgaard, Vagn Dahl Hansen, Hardy Thomsen og Lilian Vammen – og det skal de have tak for.

Spiller op til dans sammen med Kristian Bugge på Broby Gamle Skole fredag 9/11 2007
 

Kristian Bugge

Kristian Bugge er født i 1979 i Næstved. Han tilbragte et par af de første barneår i Sverige, men er ellers opvokset på Vejleegnen. Da han i 5. klasse på Rudolf Steinerskolen skulle vælge et instrument, valgte han violinen, og der gik ikke lang tid før den også var med ham i fritiden. Hans første møde med folkemusikken var et sammenspilshold for unge i Torsted nær Horsens, som hans mor, Lise, fandt frem til. De gode melodier, sammenhængen mellem musik og dans, og ikke mindst den umiddelbare spilleglæde i ungdomsgruppen fascinerede ham, og blev bestemmende for hans musikalske løbebane. På mange rejser med ungdomsgruppen Fandango oplevede han musikkens styrke som kommunikationsform på tværs af lande- og kulturgrænser.


Efter at have afsluttet skolen i Vejle rejste han i et år, bl.a. fem måneder på Raduga-kunstcollege i Moskva, hvor han blev undervist af Mikhail Tsinman, violinist og koncertmester på Bolshoi Teatret.
Efter et halvt år på klassisk linie på MGK i Kolding, tog han i foråret 2000 på højskole i Malung i Dalarna, Sverige. Her var han først et halvt år på dansekursus med Ami Pettersson som lærer, og siden på violinkursus hos den svenske storspillemand Kalle Almlöf. Det var et inspirerende år, og det bekræftede ham i hans kærlighed til den traditionelle musik. Det følgende forår boede han i Sveriges smukke hovedstad, Stockholm, indtil han om efteråret startede på folkemusikuddannelsen på konservatoriet i Odense.


De seneste år har bragt ham i kontakt med mange jævnaldrende musikere, og et af resultaterne er det engelsk/finsk/danske band Baltic Crossing, som han spiller med, når lejligheden byder sig, og som medvirkede ved indspilningen af hans debut cd. Kristian Bugge blev i 2004 den første modtager af Radium prisen. Den uddeles af redaktionen bag musikprogrammet Radium, som sendes hver aften på Danmarks Radios P2, og desuden kan høres på www.dr.dk/radium. Cden udkom i sommeren 2005 og blev desuden vedlagt folkemusik magasinet "Folk & Musik"s juni-udgave som en gave til bladets abbonenter. Ved Danish Music Award - Folk 2006, blev den nomineret i hele fire kategorier. Heraf modtog Kristian, ved award festen i Tønder den 11. marts 2006, priserne som "årets danske debut" og "årets danske folk instrumentalist"!

Spiller op til dans sammen med Mette Kathrine Jensen på Broby Gamle Skole fredag 9/11 2007

 

Viseaften med Zenobia
Zenobia er en pigetrio bestående af Louise Støjberg, vokal, Charlotte Støjberg, piano og Mette Kathrine Jensen harmonika.

Zenobia inviterer jer inden for i sfæren af danske sange og viser. Velkendte tekster vækkes til live med trioens nye melodier og nye fortolkninger af kendte melodier. Dette krydres med trioens egne stykker. Tilsammen danner disse ingredienser den kollage, der udgør Zenobias musikalske univers

De tre kvindelige musikere mødtes med hver deres musikalske tradition i bagagen, og ud af dette musikalske møde opstod Zenobia.

 

 

 

Broby Gamle Skole får besøg af Vindenes bro i januar 2007
Voci - Koncert med Vindenes Bro i januar 2007


Vindenes Bro er en international gruppe af skuespillere, sangere og musikere fra forskellige steder I verden; Brasilien, Argentina, Peru, Italien og Danmark.
Siden 1989 har gruppen mødtes og arbejdet sammen i en måned om året. Møderne har fundet sted dels i Brasilien, Italien og i Danmark.
I december 2005 mødtes gruppen i Brasilien og næste møde finder sted i Danmark i januar 2007, da er det 4 år siden gruppen sidst var i Danmark.
For Vindenes Bro er teater og sang ikke kun en kunstform, men i lige så høj grad en vej – en bro – til kommunikation på tværs af kulturer i en tid hvor den synes mere nødvendig end nogensinde.
Gruppen selv er et levende eksempel på at det kan lade sig gøre.
Vindenes Bro planlægger en turné med koncerten ”Voci” (stemmer).
På grund af Vindenes Bros unikke sammensætning med oprindelse i 8 forskellige lande, har det været nærliggende at sammensætte et program af sange og rytmer med rod i sangernes og skuespillernes respektive kulturer. Det er der kommet en egenartet vokal manifestation ud af. Men VOCI er ikke folklore. Den daglige stemme-træning har farvet de traditionelle sange og gjort dem vedkommende, uden at de derved har mistet deres oprindelige kraft.
 

 


Gyda

”Jeg spiller bare væk”

 om spillekonen Gyda Hougård og hendes lærling Helle Varming

En bog om en folkekunstner og hendes musik

      et mester-lærling-forhold

          et arbedsfælledskab

               og en dejlig ø

fortalt af Gyda Hougård-Jensen og Helle Varming

udgivet i samarbejde med Jack Jacobsen og Gitte Tofte Folkemusikcentret i Hogager  og Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole 1997.

Bogen med CD kan købes i  Folkekulturværkstedet , Broby Gamle Skole, Suserupvej 55. 4180 Sorø.

 

 

 

Dennis bliver 60

Åbent Folkemusikhus med Dennis og venner med sang og måske en svingom.

Søndag d. 4 december 2005 kl. 14-17
på Broby Gamle Skole

 

 

 

 

Musik og dansetræf
Lørdag 12. november 2005 kl 14- 23  (Bal fra kl 20)


Med udgangspunkt i forholdsvis enkel dans og musik er der på dette kursus mulighed for at få nogle rigtig gode erfaringer om, hvilken virkning musikken har på dansen, og hvor meget dansen betyder for musikken.

De fleste dansere har oplevet den store glæde det er, når dansen går let og glidende, og musikken løfter én af sted over gulvet. Mange dansere har også oplevet det modsatte - at musikken kan spille én træt og at dansen slet ikke kommer til at fungere.

Rigtig mange spillemænd har oplevet, hvor dejligt det er at spille, når musikken virkelig swinger, og dansernes humør smitter af på den musik man spiller. Men der er også mange spillemænd, der har oplevet, at danserne ikke rigtig har lyst til at danse, og det derfor kan blive kedeligt at spille.

Vi vil derfor arbejde med de kvaliteter og muligheder i dansen og musikken, som gør at både dansere og spillemænd kan få en større fælles tilfredsstillelse i samværet omkring musik og dans.

• Hvordan - og hvorfor - kan samværet omkring musik og dans falde så forskelligt ud?
• Hvad kan man som danser og/eller spillemand gøre for tilsammen at få flere af de gode oplevelser?

Lyder disse få linjer interessante, så er dette kursus værd at deltage i.

Kurset kommer til at handle om kommunikationen mellem dansere og spillemænd i en musik- og dansesituation, hvor vi i fællesskab skal arbejde med dét, som er udgangspunktet for, at danserne får den gode danseoplevelse, og spillemændene får den gode spilleoplevelse.

Der er derfor brug for både dansere og spillemænd på dette kursus, og alle kan deltage. Kurset henvender sig såvel dansere som spillefolk, hvad enten du/I har meget erfaring eller slet ingen.
 

Klavs Pindstrup og Stefan Groot:
Musik og dansetræf
Hele dagen inkl. spisning 175 kr.
Bal alene (kl.20) 60 kr. – ikke medlemmer 80 kr.

 

 

En aften med etnisk musik, sang og dans

fra Chile, Grønland, Rusland, Norge og Danmark
Lørdag den 22. oktober kl. 20. Broby Gamle Skole.

Byttehandel mellem med sangere, dansere, skuespillere og musikere fra forskellige etniske kulturer: Zganiich v. Sergeevna, Nenet, (russisk), Kotsubanskaja Olga Mikhajlovna, Komi (russisk), Jens Eli Nayhan Davidsen, Grønland (enuit), Toril Jahansen, Nordnorge (same),
Miguel Angel Utreras Imilmaqui Chile (mapucheindianer) og Tippe Molsted, Danmark.

Miguel Utreras er vokset op med ritualer, sang, dans, musik og fortælling som en naturlig del af livet. Han har opsøgt de gamle indianere i sin kultur og har lært af dem. Miguel bor og arbejder i Norge hvor han har Teater Renü. I øjeblikket arbejder han med et projekt med etnisk scenekunst. Projektet er en udveksling - et møde i sang, dans, teater og musik mellem folk fra Grønland, Rusland, Norge, Chile.

At lave en byttehandel er en form som Odinteatret har brugt i snart 40 år. En byttehandel går ud på at de tilstedeværende ”bytter” sange, danse, musik og historier med hinanden.
I virkeligheden har Odinteatret givet navn til en ældgammel og naturlig måde at være sammen på. Man mødes og bidrager til samværet med det man har lyst og er god til: en sang, et stykke musik osv. I Vestjylland kalder man dette ” at give til bedste”.

Entre: 40 kr. Børn 20 kr.
Spisning og Byttehandel: 120 kr. Børn 60 kr.

Ønsker man at deltage i spisningen kl. 18.00 er det nødvendigt at tilmelde sig inden 17. oktober.
 


 

Weekend med dansk og bretonsk kædedans

14.-16. oktober 2005 på Broby gl. Skole i Sorø og Strandgade 14 i Skælskør.

Vi vil gerne invitere til weekend med sang til kædedans, hvor der er besøg af de to sangere Annie Ebrel og Marcel Guilloux fra Bretagne.

Annie og Marcel var her sidst i 1995, hvor de også lavede kursus og danseaftener med kædedans. Begge er vokset op med en stærk tradition for sang til kædedans. De har udgivet plader og er kendte i Bretagne for en unik syngestil. De er også to mennesker med en god portion humor, som glæder sig ved et godt samvær omkring musik, dans og god mad.

Weekenden starter fredag aften med et arrangement i Strandgade 14, Skælskør fra kl. 20-22, hvor vi laver en byttehandel med sang og kædedans. Her er offentlig adgang, hvis nogen har lyst til at høre / danse kun denne aften. (Entré: 40 kr. voksne 20 kr. børn og pensionister). Derfra køres til V. Broby ved Sorø hvor resten af weekenden foregår. Fælles transport til Broby gl. Skole. Weekenden slutter med et åbent hus på Broby gl. Skole kl. 14 med offentlig adgang, samme pris som i Skælskør.


Arr.: Folkekulturværkstedet i Broby og Center for Folkekultur – Skælskør.

Tilmelding senest den 7/10 ved indbetaling af 500 kr. på giro 2759365 (Broby gl. Skole).
Yderligere oplysning
Tippe  tippe@molsted.dk  tlf 55451501
eller Gitte  gittejack@tiscali.dk  tlf 96412409
 

 


Ny CD: Mette og Charlotte spiller Benny-melodier

Broby Gl. Skole holder ÅBENT FOLKEMUSIKHUS Søndag d. 9 oktober kl. 14 -17.

En CD med "I Anledning Af melodier" af Benny E. Andersen præsenteres.
Den er indspillet af Mette Kathrine Jensen på harmonika og Charlotte Støjberg Schmidt på klaver.

  

De har selv valgt melodierne ud og har arrangeret dem. Musikerne er med i Broby og vil spille numre fra CD’en live.
Benny er der også.
Mette er uddannet på folkemusiklinien på Odense Konservatorium og allerede meget rutineret blandt spillemænd og -koner. Charlotte er uddannet på universitetet.

Der kan købes kaffe og kage og øl og vand til rimelige priser.

Broby Gamle Skole Suserupvej 55, 4180 Sorø tlf: 57648362

 

 

 

 

INDBYDELSE TIL JUBILÆUMSFESTLIGHEDER

1988 -2003

15  år med harmonika på Broby Gamle Skole skal fejres

søndag d. 2. November

14-17                   Harmonikamusik

                                                      en svingom, kaffebord og                                                       Syngepigerne Kissani

1983 -2003

20  år på Broby Gamle Skole skal fejres

lørdag d. 8. November

14-15  og 16-17   I Anledning Af 

                                                       Dansemusik og lørdagsbal

15-16                  I den lille Cafe 

                                                       Sange fra Nørrebro og gårdsange

16-17                  I Anledning Af 

                                                       Dansemusik og lørdagsbal

18-19.30             Festmiddag

                                                       Begrænset plads - forudbestilling

20 - ?                  Dissing, Dissing, Las og Dissing

                                                       Poul Dissing med sønnerne Rasmus og

                                                       Jonas Dissing samt guitaristen Las Nissen

                                                       Entré 125 kr. (medlemmer af FKV 100 kr.)

Hent det fulde program her

 

 

20 år på Broby Gamle Skole
15 år med Folkekulturværkstedet


I midten af juli åbner en lille udstilling på Broby Gamle Skole om livet i Broby som det blev oplevet i og fra Broby Gamle Skole i de 20 år vi har været her.
Til efteråret vil vi markere jubilæerne med et ekstranummer, der kommer i begyndelsen af september.
Vi håber at finde plads til et par gode arrangementer på Broby Gamle Skole i løbet af
efteråret.
Som et indslag der også peger frem kan vi nævne indvielsen af Muld Kathedralen

 


Op Pressemeddelelser Vort blad Gl.Nyheder Gl. arrangementer Arkiv.mediedaekning Gl.ArbejdsGrupper


 

Senest opdateret: 01. October 2017