Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Gypsy celebration 2005
koncerter okt 04
Folk og forskere
Øbal februar 04
Øbal april 04
Øbal marts 03
satiriske ballader jan 05
vestindisk musik aug 05


August 2002: Fonden Folk og Forskere støtter Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole

FONDEN FOLK OG FORSKERE

Fonden Folk og Forskere har haft uddeling.  
Priserne er gået til Anelise og Thorkild Knudsen for deres arbejdsindsats med dansk folkemusik og med forskning og formidling af balladetraditionen.
 
Fonden har hædret Anelise og Thorkild Knudsen ved at give dem hver en hædersgave på 10.000 kr.  
Fonden har endvidere ydet et tilskud på 10.000 kr. til et mester/lærlinge projekt mellem Anelise Knudsen og Malene Friis samt ydet et tilskud på 10.000 kr. til et projekt med lydoptagelser af Anelise Knudsen som Benny E. Andersen er i gang med
.

Anelise og Thorkild Knudsen
Anelise og Thorkild Knudsen arbejdede sammen ved Dansk Folkemindesamling fra 1962 til 1972. De opsøgte folk der sang, spillede og fortalte, og mødte her det, som de hidtil kun havde oplevet på skrift i folkemindesamlings arkiver. De blev drivkræfter i en ny indsamlings epoke, da de nu lavede båndoptagelser. Samtidig var de med til at videreformidle det indsamlede gennem radioudsendelserne ’Folk synger og spiller.’ Unge sangere og musikere hørte disse udsendelser, og blev optaget af, hvad det var for noget musik, og det udviklede sig til sammenkomster i Anelise og Thorkilds private hjem, hvor unge musikere og traditionelle sangere og spillemænd fik mulighed for at mødes og spille og synge sammen.

Midt i tresserne var de i en fire-årig periode udstationeret ved School of Scottish studies i Edinburgh, hvor de først og fremmest var optaget af sang på Hebriderne. Her oplevede de igen et åbenlyst behov fra de unge musikere og sangere for at møde de traditionelle sangere og spillemænd, og spille sammen med dem. Og også her blev Anelise og Thorkilds private hjem rammen om disse møder.
Forbindelsen til det keltiske blev tydelig gennem arbejdet i Skotland, og blev en vigtig drivkraft i udforskningen af de danske ballader.

Ideen til ’et sted’ hvor unge og gamle kunne mødes og lære af hinanden blev mere åbenlyst, gennem de private møder både i Danmark og i Skotland. Efter manges ihærdige indsats blev det startskuddet til Folkemusikhuset i Hogager, som skulle være et sted hvor de gamle, kunne mødes med de unge og de professionelle. Huset åbnede i 1971, som en afdeling af Dansk Folkemindesamling.  
Flytningen medførte et stærkt engagement i andre typer aktiviteter, hvor formidling fik en større rolle i forhold til  forskning og indsamling.
Sammen udviklede de i løbet af en årrække materiale og arbejdsmetoder, som førte til dannelsen af Folkemusikhusringen, og de blev inspiratorer for en række pædagogiske områder, fra seminarer til ungdomscentre, specialskoler og andre sociale engagementer.

Thorkild Knudsen tildeles fondens pris for sit arbejde med at synliggøre de kunstneriske udtryk og muligheder, der findes hos de gamle traditionelle, sangere, musikere og dansere og for arbejdet med at gøre dette og endnu ældre materiale tilgængeligt for andre.
Thorkild har udviklet og formidlet arbejdsmetoder til at tilegne sig stoffet på, således at det ikke kun er melodierne, der læres, men et helt sprog, bestående af fraseringer, vendinger, forsiringer og tonalitet. Thorkild har ligeledes gjort opmærksom på at scenen - den sociale situation hvori musikken, sangen, dansen og fortællingen foregår, er af afgørende betydning for udtrykket, og at stoffet er modelerbart i forhold til dette. Han har givet plads for det, der ligger uden for musikken, sangen og dansen. Thorkild har i sit arbejde med at indsamle materiale stimuleret folk til at udvikle de evner og det materiale de havde, og han har formået i sine interviews at finde lige ind til kerne af, hvad der er vigtigt. Dette skyldes både en veludviklet intuition og en stor viden.
Han er en uvurderlig god og hensynsløs kritiker og har altid  været parat og engageret, når folk har været optaget af musikken.

Fonden har  hædret Thorkild for sin indsats ved at give ham en hædersgave på 10.000 kr.

Anelise Knudsen tildeles fondens pris for sit utrættelige arbejde med de danske ballader og kædedanse.
I dag ser vi ballader og kædedans mange steder i landet. Det udspringer af det enorme arbejde Anelise har udført med at tilegne sig og videregive dette stof. Igennem sit arbejde med folk, der har traditionel sang, dans og musik som deres naturlige udtryk, har hun tilegnet sig en viden og en kunnen med sang, dans og fortælling, som hun til stadighed udvikler og fornyer. Anelise har været tro imod den traditionelle form og har tilstræbt at finde den klang og de udtryk, som hun har mødt hos traditionelle sangere. Hun har formået at åbne ører og sanser og lytte uden at forsøge at indpasse sangen i en bestemt musikteori. Hun har arbejdet med at finde nøgler til at høre, udtrykke og videregive den traditionelle sang, hvilket er svært i en tid hvor klang-idealet er rent og fast. Hun har været loyal i forhold til opgaven med at formidle indhold og toner fra de gamle sangere, og hun har formået at levendegøre materiale fra de døde gamle og at føje noget nyt til.
Anelise har formidlet denne kunnen videre til tusinde af interesserede og har inspireret andre til at udvikle og bruge balladerne i mangfoldige udtryk og samværsformer.
Fonden Folk og Forskere har hædret Anelise ved at give hende en hædersgave på 10.000 kr. for denne indsats. Samtidig understreges det, at det er af stor vigtighed, at et sådan arbejde fortsat finder sted, og at denne form indeholder kunstneriske udtryk, som  ellers går tabt i det vestlige klangideal.

Mester/lærlinge projekt
Fonden har endvidere ydet et tilskud på 10.000 kr. til mester/lærlinge projektet mellem Anelise Knudsen og Malene Friis. Støtten er tænkt som en mulighed til at få dækket honorar udgifter til Anelise, dokumentation f.eks. lydoptagelser, samt transportudgifter. Fonden vurderer, at Malene har et godt kendskab til stoffet, idet hun gennem mange år har deltaget på Børneballadeseminarer i Vester Broby, og at hun har lyst og evne til at åbne sine sanser på en sådan måde, at et mester/lærlinge forhold er muligt. Mester/lærlinge forholdet har eksisteret i et år med en seriøs arbejdsindsats.

Lydoptagelser
Endvidere har Fonden ydet et tilskud på 10.000 kr. i forbindelse med de lydoptagelser som Benny E. Andersen er i gang med at lave med Anelise Knudsen. 

Tippe Molsted

Op Gypsy celebration 2005 koncerter okt 04 Folk og forskere Øbal februar 04 Øbal april 04 Øbal marts 03 satiriske ballader jan 05 vestindisk musik aug 05


 

Senest opdateret: 01. October 2017