Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Vedtægter
Bestyrelsen
Generalforsamling
Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i  foreningen

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET, BROBY GAMLE SKOLE

Torsdag 17. juni 2021 kl. 19.30

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4280 Sorø

Dagsorden og forslag findes her

1) Valg af dirigent
2) Beretning ved bestyrelsen
3) Regnskab og budget ved kassereren
4) Eventuelle forslag
5) Valg af bestyrelse
   Merete Mensink          på valg
   Kenneth Staben          på valg
   Anette Hansen            ikke på valg
   Poul Høgh Andersen    ikke på valg
   Inge Daniels Beck       ikke på valg
Valg af suppleanter
    Jørgen From Andersen  på valg
    Thomas Roos               på valg
6) Valg af revisor
    Kristian Nielsen            på valg
7) Eventuelt
 

Op Vedtægter Bestyrelsen Generalforsamling Indkaldelse

Senest opdateret: 16. May 2021