Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Vedtægter
Bestyrelsen
Generalforsamling
Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i  foreningen

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET, BROBY GAMLE SKOLE

Søndag 11. Marts 2018 kl. 11.00

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4280 Sorø

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Beretning ved bestyrelsen
3) Regnskab og budget ved kassereren
4) Eventuelle forslag
5) Valg af bestyrelse
   Merete Mensink         ikke på valg
   Kenneth Staben         ikke på valg
   Anette Hansen           på valg
   Poul Høgh Andersen   på valg
   Inge Daniels Beck       på valg
Valg af suppleanter
    Preben Holm            på valg
    Thomas Roos            på valg
6) Valg af revisor
    Kristian Nielsen         på valg
7) Eventuelt
- forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes inden 1/3 2018

 

Op Vedtægter Bestyrelsen Generalforsamling Indkaldelse

Senest opdateret: 14. January 2018