Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Vedtægter
Bestyrelsen
Generalforsamling
Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i  foreningen

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET, BROBY GAMLE SKOLE

Lørdag 9. marts 2024 kl. 12.00

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4280 Sorø

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning ved bestyrelsen
3) Regnskab og budget ved kassereren
4) Eventuelle forslag
5) Valg af bestyrelse
        Merete Mensink          ikke på valg
        Frederik Mensink        ikke på valg
        Poul Høgh Andersen    på valg
    Valg af suppleanter
        Inge Daniels Beck        på valg
6) Valg af revisor
         Kristian Nielsen på valg
7) Eventuelt

 

Op Vedtægter Bestyrelsen Generalforsamling Indkaldelse

Senest opdateret: 23. January 2024