Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Livets dans dansens liv
Læsø beskrivelse
På sporet af spillemanden Ole Jensen

På sporet af spillemanden Ole Jensen, Mørkøv 1840 – 1927

En fortælling i lyd og billeder

DVD med nodehæfte

En enestående samling

I 1927 besøger folkemindesamleren Chr. Olsen spillemanden Ole Jensen og nedskriver en beretning om besøget. Oppe på loftet finder han Ole Jensens erindringer samt en kasse med noder efter 3 generationers spillemænd og deres orkestre. Chr. Olsen låner Ole Jensens erindringer samt nodesamlingen ,som han betegner som enestående for bevaring af den danske musikkultur. Ole Jensen dør samme år og erindringer og nodesamlingen leveres tilbage til familien. Herefter troede man at erindringer og nodesamlingen var gået tabt.

     75 år efter, i 2002, besøger Trine Dester fra Tornved Lokalhistoriske Arkiv og Sven E. Ottosen, dengang projektansat på Holbæk Museum, børnebørnene til Ole Jensen. De spørger efter Ole Jensens noder og får lov til at se på loftet, hvor de finder Ole Jensens erindringer samt kassen med noderne, som har stået urørt i alle de år. Men familien har også bevaret fotos af Ole Jensen samt hans instrumenter og kan berette levende om deres bedstefar.

 

Ideen med en DVD om Ole Jensen

Ideen med DVD’en er at give ordet til Ole Jensen, der gennem sine erindringer fortæller om sit liv og det at være spillemand gennem mere end 40 år. Samtidig vil det være en fortælling om musiklivet i sidste del af 1800’tallet. Der vil blive givet eksempler på hvordan den musik som Ole Jensen og hans forskellige orkestre spillede kunne have lydt.

     Den røde tråd i videoen vil være Ole Jensens erindringer, Chr. Olsens beretning samt billeder af omgivelser, gården i Mørkøv, Ole Jensens noder, dans, samt kulturmiljøer der hører den tid til, f.eks. Forsvarsbrødrene og fugleskydning. Formålet er at give et indblik i en persons liv, en egn, en tid og dens vilkår samt i den folkelige musik- og dansetradition. DVD’en er planlagt til at vare 45 min.

 

 

Udgangspunktet tages i:

1.   Ole Jensens nedskrevne erindringer fra 1920’erne.

2.   Interview med Agnethe og Jørgen Jensen der fortæller om deres bedstefader Ole Jensen.

3.   Chr. Olsens dagbøger med beretningen fra 1927 da han besøger Ole Jensen.

4.   Musikken i de 94 nodebøger og nodesæt for orkestre der er bevaret efter Ole Jensen.

5.   Ole Jensens notater fra 1850’erne om den lokale dansetradition.

6.   Ole Jensens brevsamling, hovedsagelig breve til Ole Jensen fra andre musikere.

7.   Andre kilder som folketællingslister, aviser, litteratur o.l.

 

  

Ole Jensens erindringer

Erindringerne, som er på ca. 30 sider, rummer en beskrivelse af Ole Jensens slægt og livsforløb, om

hans deltagelse i krigen 1864 samt hans oplevelser som musiker gennem mere end 40 år.

 

Ole Jensens livshistorie

Ole Jensen blev født i 1840 som 3. generation i en spillemandsslægt. Han startede med at få undervisning i musik som 11 årig af sin far i 1851. I 1854 dør faren, og Ole kommer i musikerlære hos den lokale musiker Kr. Nyrup i Marke.

I perioden til 1863, inden han kommer i militæret, spiller han alene på violin og klarinet eller sammen med 2-3 andre musikere. Herefter danner han forskellige orkestre med op til 5 mands besætning, for 1. og 2. violin, klarinet, cornet og basso.

I 1863 bliver han indkaldt til militærtjeneste, hvor han bliver hornblæser. Han er med i slaget ved Dybbøl i 1864.

Efter militærtjenesten dannede han og broderen igen et orkester med både strygere og blæseinstrumenter, og orkestret bliver gradvis større. I perioden 1875 til 1895 var orkestret på mellem 7 og 10 mand. Indtil da havde Ole Jensen selv nedskrevet melodier og arrangeret stemmer til sine orkestre, men fra 1875 og frem abonnerer han på trykte melodier, bl.a. F. Nielsens udvalgte danse samt Carl Møllers Baldanse.

I 1877 bliver Ole Jensen gift med Kristiane, og de får 5 børn. Deres ældste barn Jens blev uddannet som musiker, men Jens dør ved en drukneulykke i 1903.

I 1911 starter Ole Jensen med at skrive sine erindringer, og i 1927 besøger folkemindesamleren Chr. Olsen ham og låner noder og erindringer til afskrivning. Samme år dør Ole Jensen, 87 år gammel.

 

Side af Ole Jensens erindringer

 

Ole Jensens nodesamling

Nodesamlingen der er på 94 nodebøger, i alt 29 nodesæt eller enkelte nodebøger. Samlingen er fra perioden 1831 til 1901 og indeholder nodebøger fra 3 generationer af Ole Jensens slægt. Node-samlingen fortæller om den udvikling og ændring af musik- og danserepertoiret der er sket gennem 70 år i Nordvestsjælland. Fra at være musik og dans tilknyttet egnen hen mod større orkestre og trykte noder, og hvor repertoiret bliver mere ensartet og populært, bl.a. med H. C. Lumbyes melodier. I en af nodebøgerne fra 1854 er der notater angående dansen til 11 af egnsdansene. Dette er enestående, idet det er ca. 50 år før folkedanserne starter indsamling og beskrivelse af folkedanse.

        Node fra Ole Jensens nodebog 1854 med notat til dansen Contraseire

 

Ole Jensens brevsamling

Der er bevaret omkring 175 breve fra tidsrummet 1880 – 1895. Det er breve der er blevet sendt til Ole Jensen, hovedsagelig brevveksling mellem de musikere Ole Jensen fik til at spille i sine orkestre.

Der er også bevaret breve, hvor Ole Jensen bliver bedt om at spille med i andre orkestre. En lille del af brevene handler om foreningen ”De Danske Forsvarsbrødre”, som Ole Jensen var aktiv i og spillede for.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Brev til Ole Jensen fra Chr. Nyrup i Marke 1884

 

 

Projektets Gennemførelse:

Til gennemførelse af projektet er beregnet sammenlagt

4 måneders lønnet arbejde. Arkivleder Trine Dester afsætter 2 måneders arbejde til projektet. Ansættelse af folklorist Sven E. Ottosen i 2 måneder som projektansvarlig samt til videooptagelse og efterfølgende digital redigering. Hertil kommer frivilliges arbejde for projektet i form af oplæsning, arkivarbejde, rekonstruktion af musik og dans samt videooptagelser

    Der satses på lokale frivillige kræfter bl.a. for at bevare det lokale særpræg, f.eks.personer boende i Mørkøv til oplæsning af Ole Jensens og Chr. Olsens erindringer. Holbæk Symfoniorkester og Holbæk Brassband medvirker ved rekonstruktionen af Ole Jensens orkestermusik. Lokal folkedanseforening medvirker ved rekonstruktion af egnsdanse efter Ole Jensens notater.

     Desuden deltager Spillemænd fra Folkemusikhusringen ved rekonstruktionen af Ole

Jensens tidlige musik samt frivillige fra Gladsaxe Film-

og Videoklub ved enkelte videooptagelser.

     Projektets gennemførelse er planlagt til 2004

mens det frivillige arkivarbejde allerede var i gang i 2003.

 

Ole Jensen med hustruen Kristiane samt deres 4 børn

 

Initiativtagere og samarbejdspartnere:

Initiativtagere til projektet er Tornved Lokalhistoriske Forening og Tornved Lokalhistoriske Arkiv der gennemfører projektet i samarbejde med Holbæk Museum.

Der søges støtte og andre samarbejdspartnere inden for museums- og arkivområdet samt inden for interesseorganisationer og foreninger med interesseområdet folkemusik og dans.

Ligeledes søges økonomisk støtte til projektet fra det lokale erhvervsliv, foreninger o.l.

 

Distribution af DVD:     Tornved Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Jyderup bibliotek.

Tornved lokalhistoriske forening har fået fremstillet en DVD om Ole Jensens liv og omfattende efterladenskaber i form af Nodebøger og Dansebeskrivelser.

Man får med DVD'en et nodehæfte, der er en nøjagtig kopi af Ole Jensens håndskrevne nodehæfte fra 1854 med dansebeskrivelser.

Se www.tornved-lokalhistoriske-forening.dk/Olejensen.htm hvor alle disse herligheder kan købes for kun 175 kr.

 

Op Livets dans dansens liv Læsø beskrivelse På sporet af spillemanden Ole Jensen

Senest opdateret: 10. December 2019