Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Livets dans dansens liv
Læsø beskrivelse
På sporet af spillemanden Ole Jensen

Folkekulturværkstedet  præsenterer  dans og musik fra Læsø

Broby Gamle Skole vil i år give dansere og spillemænd mulighed for at lære de specielle danse og den musik, som kendetegner Læsø.

Den 21. februar afholder Folkekulturværkstedet en dag, hvor du om eftermiddagen kan komme og lære dansene, eller komme og spille dansemelodier, som de blev brugt på Læsø.

Dagen slutter med et bal med den tørsaltede jyske folkemusikspillemandsgruppe Mølposen, med Kenneth Krak, Esben Wolf og Bent Melvej.

 

Indenfor dansk spillemandsmusik og folkedans indtager Læsø og andre øer en særstilling, ved at den levende spillemandstradition er bevaret helt op til nutiden med sit eget særpræg.

Dansemusikken på Læsø er næsten udelukkende blevet spillet på violin. Melodierne er lært efter gehør og er blevet ført videre fra generation til generation i nogle få slægter på Læsø.  Musikken har musikalske tonale træk, der har rødder i en gammel musikopfattelse.  Der er specielle melodiopbygninger og ekstraslag i slutvendingerne, og selve spillestilen har spændende forsiringer og 'svævende' toner.

Dansene er mange og dansemåden speciel. Der er pardanse som polka, vals og rejnlænder, ofte danset ’vestenom’. Desuden er der specielle pardanse, hver knyttet til en bestemt melodi. Endvidere har Læsø en række turdanse, hvoraf de ældste bevarede er 'Petersen' og 'Enkelt kæde'. Dansene udføres med 'duvende' trin og specielle dansefatninger, og musikken og dansen kan fornemmes som en sammenhørende helhed.

De folk, der kommer og vil lære fra sig, har særligt kendskab til Læsøs spillemands- og folkedansetraditioner. De tre af dem har indsamlet materiale og udgivet en bog og CD med Læsø-dans og musik, med baggrund i deres læretid hos spillemændene Levi Wilsen, Madvig Vilsen og danseren Anna Juel.

Danseværkstedet ledes af Anders Christensen, som er folkemindeforsker med specielt kendskab til folkedans. Musikken leveres af balmusikerne.

Der venter en inspirerende dag med efterfølgende bal, hvor man kan opleve sammenhængen mellem den dejlige musik og de svævende herlige danse.

Musikværkstedet er åbent for alle, der spiller og har lyst til at prøve at sætte sig ind i spillestilen og de traditionelle Læsø-melodier.

Vi forudser, at man får lyst til at høre og danse til mere Læsømusik. Der bliver mulighed for at lære eller genopfriske oplevelsen i Køge Spillemandsforening den 2.-3. april. Da bliver der Læsø kursus i dans og musik og et bal, her med Læsø-gruppen fra Århus med Houle Bækdahl, der har spillet Læsø-musik i 20 år og også været i lære på Læsø, mens de gamle spillemænd var endnu var i live.

Op Livets dans dansens liv Læsø beskrivelse På sporet af spillemanden Ole Jensen

Senest opdateret: 01. October 2017