Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 11. marts 2018

Formanden, Merete, bød velkommen til de fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Poul blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen for året der gik, siden sidste generalforsamling:

Ved generalforsamlingen i marts 2017 blev der endnu en gang valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter samt en revisor. Der var denne gang tale om genvalg på alle poster, og bestyrelsen har dermed i de senere år kunne bryste sig af stor kontinuitet. Det har vi bestemt kunnet mærke på møderne, hvor vi ikke har skullet bruge tid på at lære hinanden at kende – det er sket for længst.


I det forløbne år har vi holdt i alt 5 bestyrelsesmøder – april, juni, august, oktober, januar. Bestyrelsen mødes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne – om sommeren har vi tradition for at mødes i Preben og Lenes sommerhus Paradiset, dette blev i år suppleret med endnu et sommermøde, denne gang i Inges dejlige sommerhus på Sjællands Odde.


Det har været et år, hvor alle de større arrangementer har modtaget økonomisk støtte i større eller mindre grad. Støttegivere har været Nordea-fonden, Sorø Kommune, Folkemusikhusringen og Statens Kunstfond samt Schrøders fond. Dette har betydet, at bestyrelsens og arbejdsgruppernes energi ikke er forsvundet i økonomiske bekymringer – og skyldes selvfølgelig at der er lavet gode ansøgninger, som er blevet sendt i rette tid. Ikke mindst det store arbejde med at beskrive aktiviteterne har betydet, at Statens Kunstfond har fået øjnene op for Folkekulturværkstedet.


Det har igen været et travlt år med mange arrangementer.
 

Det årlige blad blev udsendt i slutningen af februar under redaktion af Inge og layout af Poul. Skribenterne er undervejs holdt i ørerne af Inge – og bladets omfang betød, at vi på seneste bestyrelsesmøde måtte godkende en forventet forhøjelse af både portoudgifterne og udgifter til trykning. Der er denne gang tale om et festfyrværkeri af spændende artikler, og da Folkekulturværkstedet har 30 års jubilæum som forening er bladet en flot markering.


Kalenderen på hjemmesiden holdes løbende opdateret og omfatter arrangementer på skolen - både dem der er arrangeret af Folkekulturværkstedet og af Broby Harmonika. Arrangører af nye tiltag kontakter web-master (Poul Høgh Andersen) pr. mail (webmaster@bgsbroby.dk).


Folkekulturværkstedets aktiviteter annonceres også på Facebook, og for nogle på Folkemusiklisten og ved flyers og plakater.


Jeg vil nu give ordet til Inge, som har påtaget sig en gennemgang af aktiviteterne i året, der er gået:

Efter generalforsamlingen i marts var der inviteret til Gårdsangerkultur. Malene Fenger-Grøndahl har skrevet en bog om Sonni, Gårdsanger af en anden verden, og hun holdt et fængslende foredrag om gårdsangertraditionen, Sonni Blom Christensen og hans familie. Sonni og medfølgende musikere Jacob Hogrebe, Anders Bischoff, Ninna Hogrebe og Ida Foged, på sav, harmonika og skeer og guitar mm gav den vandrende kaffekande gode bidrag fra et stort publikum ved bordene. Senere sang Sonni alene med sin guitar… smukt, og under og efter en god middag fortsatte sangfesten, som den slags nu skal.


Det Vestjyske bal og den indledende eftermiddag trak mange til. Lilian og Gitte Vammen og Anders Christensen fortalte og svarede på spørgsmål, Hedeselskabet med Jeppe Nørgaard, Vagn Dahl og Steen Jagd gav instrumentalundervisning, og Anders indviede folk i finesserne ved de vestjyske trippevalse mm. Til den gode middag var vi 80, inklusiv et stort fødselsdagsselskab, og dobbeltballet afvikledes med herlig musik og med konstant fyldt dansegulv.
 

Børne-Unge ballader i det grønne forår var fin med balladen om Nøkken som gennemgående, god tilslutning og et godt team af igangsættere med Lotus Freya og Mathilde Mensink, Henrik Larsen og Dorte (m. familie) og Frederik Mensink, og det hele sluttede med den smukkeste dans om majstangen i haven.
 

Sommersangugen løb af stablen med gamle kendinge. Vi brugte samværet til at fordybe os i historier, gamle sange, nye sange, salmer, færøske sange, svenske sange, murersange og de rejsendes sange, god mad og med god tid til gode snakke.

Færøsk kvaddans. I september fik vi en søndag besøg af de to færøske brødre Tórur og Jóannes Johannesen fra henholdsvis Fuglebjerg og Dalur på Sandø, der sammen med deres familier og venner - der havde overværet kapsejlads dagen før i Sorø - fyldte eftermiddagen ud med sange, harmonikaspil, beretning om indsamlingsarbejdet af de færøske kvad igennem 600 år samt kvaddans med alle på gulvet. En fabelagtig dag!

En eftermiddag med svenske og norske toner afholdtes i begyndelsen af oktober med Maria Franzén og Nanna-Beth Konglevoll. Ind imellem foredrag og musikalske demonstrationer forsøgte vi at lære at synge med nordiske forsiringer.

Elisabeth Kyndby Holm og hendes familie Julie og Jakob Kyndby Holm og Emil Bryne Poulsen samt spillevenner Stig Jensen og Per Appeldorff Hansen holdt releaseparty i oktober På sin CD med Bennys musik.

Jysk bal. Og i november kom rejsende helt fra Jylland et danseorkester på 5 musikere, Jysk danseorkester med Ole Nurdug Jensen, Stefan Groot, Henrik Bredholt, Arne Ryge Petersen og Bente Pindstrup, der fik dansegulvet til at gynge en hel aften, suppleret med både gribende og finurlig underholdning ved kaffen.

Børne-unge ballade i november blev afviklet med glad deltagelse af mange børn, der havde været med før. De yngste sang om heste med Brigitte Maack og Asta Meunier, og de lidt større var i Svejdals verden med Randi Kjær og Malene Friis. De store var i hænderne på Frederik Mensink og de voksne på Kenneth. Det hele kulminerede i en smuk ceremoni i Fortællehuset.

Balladeseminar i januar. Den syvende indgang til balladerne -fællesskabet- var emnet for årets balladeseminar. Vi skulle eksperimentere med hvad der sker med ord, toner, dans, fremførelse, scene og sanger- de seks indgange - hvis vi arbejder med fællesskabet som udgangspunkt, snarere end med en bestemt konstellation af de seks indgange. Værter var Jeppe, Elisabeth og Stefan Groot og ”Ballademagerne” fra Hjortshøj.
 

Balladens værktøjer blev vakt til live i et nøje planlagt forløb med lege, eksperimenter med balladetrin, råb, fortælling. Man mærkede fællesskabet og trygheden hos de dedikerede deltagere og en fremkaldt opmærksomhed på sammenhængen mellem trin, ord og toner – og at de fik mod, initiativ, styrke til at bruge balladerne på en ny og eksperimenterende måde.

I februar havde Trio Offshore - nydannet gruppe fra Folkemusikkonservatoriet bestående af Frederik Mensink på bas og torader, Petrus Dillner fra Sverige på nøgleharpe og Martin Strange på klarinet og basklarinet deres første koncert med et nordisk program med danske og svenske traditionelle melodier og nykomponerede stykker af Martin Strange, og de spillede et program med meget spændende varierede arrangementer.

Bestyrelsen vil som altid takke arbejds- og arrangørgrupperne for deres engagerede store arbejde med at afholde alle disse arrangementer, hvor flere af arrangementerne bæres også af engagerede medlemmer uden for bestyrelsen. Vi vil også takke de medvirkende - - deltagere, kokke, igangsættere, opryddere, rengørere, kaffebryggere m.fl., uden hvem det hele ikke kan lykkes. Og ikke mindst en stor tak til Jørgen og Helle, som på forunderlig og rummelig vis gang på gang klarer at have alle mulige og umulige folk vandrende rundt i og omkring skolen.

 

Benny gruppen:

Benny gruppen mødes hvert halve år, hvor der arbejdes videre med Benny siden, så den stille og roligt udvikles videre.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Jørgen kommenterede, at FKV bladet kun indeholder arrangementer for FKV. Hjemmesiden bør have de andre arrangementer inkluderet.


Jørgen foreslog at droppe bladet, og udgive lidt mindre, men til gengæld to gange om året samt at lægge artiklerne på nettet, så ikke alle artikler blev udsendt på papir.


Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet for 2017 og Budget for 2018 blev godkendt og vedtaget.

Ad 4    Eventuelle forslag

Bestyrelsen havde intet modtaget.

Helga rejste et spørgsmål om muligheden for reduceret kontingent når man er medlem af også harmonika gruppen. Efter længere diskussion med både for og imod forslaget, blev det henstillet til bestyrelse at tage det op til overvejelse samt koordination med Jørgen From

Ad 5     Valg af bestyrelse

Ikke på valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

På valg var:

Poul Høgh Andersen

Inge Beck

Anette Lundby Hansen

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Inge Beck

Kenneth Staben

Poul Høgh Andersen

Anette Lundby Hansen

Suppleanter blev:

Preben Glud Holm

Thomas Roos

 

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisor blev:

Kristian Nielsen

Revisor suppleant blev:

Lene Malmstrøm

Ad 7    Eventuelt:

Inge opfordrer til at medlemmer kommer med forslag til arrangementer.

Et forslag var Kingo sang (som ikke kun er salmer). Andre vinkler til Kingo sang kunne også være interessant. 

Tak for god ro og orden ved Lene og Merete

 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Senest opdateret: 26. February 2020