Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 17. juni 2021

Bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte.

Ad 1    Valg af dirigent:

Merete blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen for året der gik, siden sidste generalforsamling:

Ved generalforsamlingen i marts 2020 blev der vanen tro valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer, alle genvalgte fra foregående periode, 2 suppleanter og en revisor.


For Folkekulturværkstedet som for alle andre har det været et svært og uforudsigeligt år. I en forening, hvor aktiviteterne især handler om at synge (højt) og danse (tæt) har det i perioder gjort mere end almindelig ondt at tale om, hvad vi skulle stille op med vores planlagte aktiviteter, også fordi det har været svært at forestille sig, hvornår det igen ville være muligt at afholde arrangementer, hvis ”de gældende afstandskrav” skulle overholdes.


Vores sidste arrangement inden ”nedlukningen” i marts 2020, som blev afholdt i forbindelse med Generalforsamlingen, var koncert og dans med gruppen East Wind – og allerede denne aften var vi klar over, at det med at holde hinanden i hånden nok ikke var helt godt, så musikerne havde til lejligheden udviklet kædedanse uden håndfatning.
Herefter bestod resten af foråret af én lang række af aflysninger. Det lykkedes os at udbetale honorarer til nogle af kunstnerne – ved at gøre brug af ”corona-reglerne”. Bestyrelsesarbejdet blev noget tungt og trist, for det er ulige sjovere at planlægge og gennemføre ting, som man selv har glædet sig til – end at diskutere om det mon kunne være så heldigt at et eller andet måske kan gennemføres, hvis nu … Derfor tog vi også konsekvensen i sensommeren og valgte at aflyse resten af årets aktiviteter og undlod at planlægge nye aktiviteter for 2021.


I det forløbne år har vi derfor også holdt ganske få bestyrelsesmøder – et par stykker virtuelt som man siger, og det seneste møde fysisk, hvor vi mødtes på Broby Gamle Skole.
Der var ellers som vanligt givet støtte fra Statens Kunstfond til både ballade-aktiviteter og baller. På grund af Inges ihærdige kontakt med fonden er det lykkedes at få lov til at overføre midlerne til at afvikle en del af arrangementerne på et senere tidspunkt.
Det er i år ikke lykkedes at få lavet et blad – der er sikkert mange grunde til dette. Helt personligt har jeg haft det svært med situationen – det er sjovere at synge og danse, end at tale og skrive om at synge og danse.

Heldigvis gav sommeren mulighed for at holde en lille håndfuld arrangementer.
I juli sørgede Jørgen og Inge for den traditionsrige sanguge. I august havde vi besøg af Carl Erik Lundgaard og Poul Lendal, som gav en Fortællekoncert under hensyntagen til corona-reglerne, hvilket bl.a. betød at vi havde begrænsninger på publikumsantal og ikke måtte synge med – og at vi oplevede Elisabeth Holm skænke kaffe op iført handsker. I september var vi så heldige, at Tippe Molsted i regi af Folkekulturværkstedet havde søgt og fået corona-midler til at holde en foredragsturné om Evald Tang Kristensen, hvor et af foredragene selvfølgelig blev holdt på skolen.
Undervejs har vi eksperimenteret med bordopstillinger og forskellige måder at synge på uden at åbne munden, og vi har talt stole og talt dem igen for at sikre, at der lige præcis var plads til 40 mennesker, som salen kan rumme, hvis alle skal have 2 kvadratmeter hver og der samtidig skal være plads til ”publikumsfaciliteter”.


Det bliver en lettelse, når vi en gang går tilbage til de ubekymrede tider, hvor man bare satte sig ned på en stol og langede ind over bordet efter kaffekanden – og ikke mindst: kunne synge med af sine lungers fulde kraft. Foreløbig kan vi tillade os at glæde os til sommerens arrangementer – nu uden mundbind.


Kalenderen på hjemmesiden holdes løbende opdateret med Folkekulturværkstedets mangeartede arrangementer. Arrangører af nye tiltag kontakter web-master (Poul Høgh Andersen) pr. mail (pha@bgsbroby.dk).
Folkekulturværkstedets aktiviteter annonceres også på Facebook, og der inviteres via mail til medlemmer og andre interesserede, fx tidligere deltagere, og nogle aktiviteter lægges på Kultunaut. Jørgen sørger for pressemeddelelser og annoncer i lokalpressen

Jeg plejer at takke arbejds- og arrangørgrupperne for deres engagerede store arbejde med at afholde diverse arrangementer – i år vil jeg nøjes med at takke for, at vores medlemmer til stadighed udtrykker et savn efter at mødes på skolen, når vi en sjælden gang støder ind i hinanden.
Samtidig vil jeg takke Jørgen og Helle, som i særlig grad må have haft et savn efter liv i det gamle hus og som er her endnu og altid byder os velkommen med åbne arme!
Hvis ikke vi havde skolen og Jørgen og Helle, ville Folkekulturværkstedet være ganske hjemløse.

Merete Mensink, juni 2021
 

Kommentarer til bestyrelsens beretning:
Sangugen var som en oase i Corona perioden. Det fungerede rigtig godt, og ingen var syge bagefter. Sangugen er en tradition helt fra starten af Folkekulturværkstedet.
 

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet for 2020 og Budget for 2021 blev godkendt.

Ad 4    Eventuelle forslag

Der var forslag ved bestyrelsen om at alle, der har betalt medlemskab for 2020 får forlænget deres medlemskab med et år grundet den 1 år lange periode uden aktiviteter i Folkekulturværkstedet under Corona nedlukningen.
Medlemmerne opfordres til i stedet at donere et beløb direkte til Broby Gamle Skole.
 

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 5     Valg af bestyrelse

På valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Ikke på valg var:

Poul Høgh Andersen

Inge Beck

Anette Lundby Hansen

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Inge Beck

Lykke Hvass

Poul Høgh Andersen

Anette Lundby Hansen

Suppleanter blev:

Anne Mette Petersen

Kenneth Staben

 

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisor blev:

Kristian Nielsen

 

Ad 7    Eventuelt:

Jørgen og Helle fortalte om deres planer med på sigt at få ryddet op i alle arkiverne med sortering af, hvad der skal sikres for eftertiden.

Der er behov for hjælp til at gennemgå arkiverne, og interesserede kan henvende sig til Jørgen From Andersen på skolen.

Efter den omfattende oprydning bliver spørgsmålet, hvad der skal ske med de forskellige foreninger, der i dag holder til på skolen.

 

Tak for god ro og orden ved Merete

 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Senest opdateret: 06. March 2022